Kontakt

För att kontakta mig så är följande alternativ lämpliga:
http://twitter.com/staffanaxel
staffanaxel@gmail.com
tel. 0722 45 33 54