27 januari 2016

Dags att göra


Egentligen är det inte speciellt svårt att skapa etablering av nyanlända i Göteborg, oavsett om de kommer från Grästorp eller Damaskus. Det handlar om klassisk socialdemokratisk politik.

1. Jobb och/eller utbildning
2. Bostäder

Det som är svårt är att skapa tillräckliga resurser för att bygga tillräckligt många bostäder och hitta individuella lösningar för att få människor som står långt från arbetsmarknaden i jobb.

Om vi ska använda befintliga resurser och inte förändra fördelningen av välstånd i Sverige, vilket kanske vore rimligt, så behöver systemen effektiviseras något kopiöst.

Jag träffar i min dagliga gärning människor som tillsammans och i olika konstellationer sitter på möten om att göra saker i stort sett hela sina yrkesliv. Visst behöver vi samarbeta för att göra saker på bästa sätt men ofta blir det processer som är onödigt långdragna. Vi politiker ger resurser till saker som vi anar att det har små chanser att lyckas. Det känns ofta viktigare att dokumentera förslag och idéer än att genomföra dem.
Jag hade hellre sett att vi samlar resurser och ansträngningar på att göra saker vi vet fungerar.
Utbildningsinsatser i kombination med jobb. Bostadsbyggandet måste gå att skynda på mer. Tidiga insatser med kartläggning och individuella handlingsplaner.

Tänk om samhället kunde koncentrera sig. Istället för att ha hundra saker att prioritera, kolla bara valfri kommunbudget, kunde vi ha övergripande mål och en övergripande plan att nå de målen. Mycket annat måste funka, visst men om vi systematiskt hade angripit ett problem i taget så hade det nog gått fortare att förbättra en hel del.

Det finns faktiskt ett exempel i Göteborg som vi borde ha lärt oss mer av. När vi bestämde oss för att bygga bort förskoleköerna och ha full behovstäckning i förskolan så lyckades vi.
Inte hela vägen, vi behöver ha bättre kvalitet i förskolan på många håll men vi lyckades med ett jätteprojekt att skapa nya förskolor.

I höstas när stadens gemensamma krafter fokuserade på att lösa den akuta flyktingsituationen frigjordes också en massa kraft. Använd den kraften hos stadens medarbetare att skapa långsiktigt hållbara lösningar för alla de tusentals nya Göteborgare vi välkomnar varje år. De som föds här och de som flyttar hit för att jobba eller som kommit hit på flykt.
Bostäder och jobb. Det är lösningen. Det vet vi. Varför gör vi inte tillräckligt?

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar