2 juni 2015

Nu blir jag orolig på riktigt!


Idag presenterade den göteborgska alliansen (M,FP,KD) sitt budgetförslag för Göteborg.
Förutom att matcha upp det rödgrönrosa förslaget när det gäller satsningar på skolan och i övrigt vilja privatisera. Överhuvudtaget präglas förslaget på en övertro på organisatoriska lösningar på allt från skola till SDNs möjlighet att använda eget kapital.

Men det är inte det värsta. Det värsta (förutom att det finns en liten möjlighet att deras budgetförslag vinner stöd i kommunfullmäktige) är det här, nya krav på de mest utsatta i samhället, här Jonas Ransgård (M) med ett hårresande förslag. Det här gör mig orolig på riktigt:
"försörjningsstödet, som man helt vill slopa i sin nuvarande form och där det istället ska krävas en motprestationen för pengarna man får.
– Det bidrar både till att vi får meningsfulla uppgifter gjorda och att man känner att man är behövd och att det finns någon mening med att gå upp på morgonen, säger Jonas Ransgård (M).
Vad för typ av prestationer handlar det om då?
– Det kan handla om olika saker beroende på vem man är, men till exempel att hjälpa till med skötsel av grönområden, eller bidra med sociala aktiviteter inom omsorgen.
Det låter som aktiviteterna i fas 3?
– Ja, och fas 3 kommer att finnas kvar."
Källa: Västnytt
Jag räknar med att mina fackliga kamrater gör sina röster hörda, både från Kommunal vars yrkesroller trampas på och Vision vars medlemmar som ska fungera som arbetsförmedling för gratis arbetskraft.
Sysselsättning och en fungerande vardag är säkert rätt recept för väldigt många av den under alliansregeringen ständigt växande skara som idag får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Däremot vore det smartare att göra som i Sigtuna där människor med försörjningsstöd fått riktiga anställningar istället för att låta dem mer eller mindre slava under usla villkor.

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar