2 juni 2015

Nu blir jag orolig på riktigt!


Idag presenterade den göteborgska alliansen (M,FP,KD) sitt budgetförslag för Göteborg.
Förutom att matcha upp det rödgrönrosa förslaget när det gäller satsningar på skolan och i övrigt vilja privatisera. Överhuvudtaget präglas förslaget på en övertro på organisatoriska lösningar på allt från skola till SDNs möjlighet att använda eget kapital.

Men det är inte det värsta. Det värsta (förutom att det finns en liten möjlighet att deras budgetförslag vinner stöd i kommunfullmäktige) är det här, nya krav på de mest utsatta i samhället, här Jonas Ransgård (M) med ett hårresande förslag. Det här gör mig orolig på riktigt:
"försörjningsstödet, som man helt vill slopa i sin nuvarande form och där det istället ska krävas en motprestationen för pengarna man får.
– Det bidrar både till att vi får meningsfulla uppgifter gjorda och att man känner att man är behövd och att det finns någon mening med att gå upp på morgonen, säger Jonas Ransgård (M).
Vad för typ av prestationer handlar det om då?
– Det kan handla om olika saker beroende på vem man är, men till exempel att hjälpa till med skötsel av grönområden, eller bidra med sociala aktiviteter inom omsorgen.
Det låter som aktiviteterna i fas 3?
– Ja, och fas 3 kommer att finnas kvar."
Källa: Västnytt
Jag räknar med att mina fackliga kamrater gör sina röster hörda, både från Kommunal vars yrkesroller trampas på och Vision vars medlemmar som ska fungera som arbetsförmedling för gratis arbetskraft.
Sysselsättning och en fungerande vardag är säkert rätt recept för väldigt många av den under alliansregeringen ständigt växande skara som idag får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Däremot vore det smartare att göra som i Sigtuna där människor med försörjningsstöd fått riktiga anställningar istället för att låta dem mer eller mindre slava under usla villkor.

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik 

1 juni 2015

Utan makt är Socialdemokraterna ett halvt parti

Det har varit svårt att förstå vad det har varit som fattats Socialdemokraterna de senaste åren. Ett rastlöst parti som inte fullt ut lyckats koncentrera energin till en effektiv oppositionspolitik. I helgen förstod jag. Socialdemokraterna behöver makt för att fungera.

Partiledningen var tryggare än i Göteborg för två år sen. Ombuden kändes ivrigare. Förhandlingarna i kulissen handlade mer om politik än positioner, både ombud och partiledning lämnade kongressen lagom nöjda. Ingen hade fått allt, ingen hade behövt att ge allt, nästan alla hade fått något.

Oppositionsrollen passar Socialdemokraterna sällsynt dåligt. Nog bärs partiet av stora idéer om jämlikhet och frihet från förtryck men vägen dit handlar lite om slagord och mycket om små steg, babysteps, mot den demokratiska socialismen.
Babysteps mot den demokratiska socialismen.
Socialdemokraterna vill förändra samhället med hjälp av reformer. Ett reformistiskt parti måste ha verktyget makt för att fungera fullt ut. När verktyget vreds ur partiets händer 2006 var det svårt att ersätta med ett oppositionsarbete för att visa skillnaderna i politiken. Istället fortsatte partiet att försöka hitta något att bygga och fixa men saknade helt plötsligt både verktygslådan och snickarglädjen. Inte konstigt att vi blev vilsna.

Det är på röstsiffrorna ganska lätt att se att det var på grund av Reinfeldtregeringens misslyckande som vi gavs chansen att börja bygga igen. Inte på grund av ett ökande förtroende för Socialdemokratisk politik. För att nå det förtroendet krävs faktiskt att vi lyckas leverera. Motsvara åtminstone en del av de stora förväntningar som finns på oss.

Det som är farligt med att man nu har möjlighet till de små framgångarnas politik igen är att risken är stor att man stoppar ner huvudet i verktygslådan, jobbar på som fan, men ägnar alldeles för lite tid åt att titta på ritningen. Vad är det vi ska bygga egentligen?

Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg föreslog före kongressen, tillsammans med en rad tunga socialdemokrater, en jämlikhetsutredning. Av denna blev intet. Intresset för en fördjupad idéskiss med medellångt perspektiv saknades hos partiledningen. Man kanske blev påmind om Centerpartiets innovativa idéprogram där förslag om att tillåta månggifte helt underminerade trovärdigheten för Stureplanscentern?

Hursomhelst tror jag att det behövs en fortsatt diskussion om vad det är för samhälle vi vill bygga. Hur det ska gå till och hur vi når rätt på kort, medellång och lång sikt. Det är viktigt att den förs av oss som både är idépolitiker och sitter i parlament runt om i Sverige och både inom och utanför partiets höga väggar. Det finns en tydlig tendens att det finns en strömning som flyter vid sidan om den dagspolitiska floden och alltför sällan mötas de två för att frigöra och berika varandra.

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik