27 maj 2015

Jämlikhetsanden i spenaten

Som en tanke denna dag när Tankeverksamheten publicerar Cecilia Dalman Eeks rapport om stad och land-problematiken var jag på resa i Dalsland dit landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) hade kommit för att lära mer om de lokala förutsättningarna och både positiva och negativa erfarenheter.
Landsbygdsministern på studiebesök på JOAB i Dals-Rostock tillsammans med bl.a. regionrådet Alex Bergström
En av de tydligaste och mest kännbara effekterna av en, med hjälp av politiska krav, framtvingad centraliseringspolitik är att statens närvaro blir allt sparsammare i våra landsbygdskommuner. Det gäller Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan men också Polisen. Samarbetet med migrationsverket funkar dåligt och på det ständigt nya uppdrag, medfinansieringskrav och behov som ska lösas lokalt utan att någon frågar hur det ska funka.

Det här skapar två effekter. Den ena är att landsbygdens befolkning får ett sämre samhällsskydd. Den andra är att det finns väldigt få jobb för den som lämnat sin bygd för att studera vidare att återvända till.

Varför gör då de statliga myndigheterna så här? Det beror på att i ett uppdrag som blir allt mer "kundorienterat" så blir samhällsuppdraget en olägenhet istället för en prioritering. Små enheter anses ineffektiva, stora "lönsamma".

Jag ser en tydlig möjlighet att vända på den här skutan. Det är att i takt med en effektiv bredbandsutbyggnad decentralisera myndigheter så att de som inte har så många besök istället kan handlägga ärenden som kommit in någon annastans eller vara uppkopplade mot en central kundtjänst. Ett exempel på det senare är den kundtjänstcentral Polismyndigheten har i Bengtsfors som handlägger enklare ärenden från hela landet via dator och telefon.

Att städerna fortsätter att växa och utvecklas är ett faktum. Det behöver ändå inte betyda att landsbygden ska behöva krympa och avvecklas.

En sista liten reflektion är att det kan nog finnas ett bekymmer som dalslänningarna har kvar att åtgärda. På de två programpunkter jag var med på var alla deltagare män, vita och bara någon enstaka var under 40.

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar