20 mars 2015

Trängselskattenfnattendebatten - the Closure


Fru ordförande, fullmäktige, Göteborgare.
Orden hördes mången gång i Kronhuset i Göteborg. Den största debatten gällde resultatet av folkomröstningen kring Trängselskatten. Den höll på i sådär 3 timmar tror jag, (det kändes som sju). Man kunde tro att i perspektiv av skjutningarna på Hisingen så skulle det bli en ganska återhållsam debatt eftersom det så uppenbart finns större och viktigare problem. Men nej.

Först en kort sammanfattning av debatten och sen en kommentar:

  1. Vi har bestämt att trängselskatten måste vara kvar, annars klarar vi inte det Västsvenska paketet. Det måste vi ha för att Göteborg ska kunna utvecklas. Vi har tittat på alternativ men de är inte realistiska. (S, M, MP, V, FP, KD, FI)
  2. Vi har haft en folkomröstning. 57% röstade nej. Ta bort skatten.(SD, VV)
  3. Det är inte så enkelt och funkar inte riktigt så. (S, M, MP, V, FP, KD, FI)
  4. Jo, det är enkelt. Ta bort den. (SD, VV)
  5. Nej, Göteborg behöver pengarna och effekten av Trängselskatten (S, M, MP, V, FP, KD, FI)
  6. Nej. (SD, VV)
  7. Jo. (S, M, MP, V, FP, KD, FI)
  8. Nej. (SD, VV)

Osv.
Det var ca 80% män på talarlistan och med ändlösa replikskiften om att representativ demokrati också är demokrati och andra dispyter av mer hårklyveriaktigt slag så blev det lite långdraget och enahanda.

Jag vill inte raljera men det som verkligen behövde sägas sades under inledningsanförandena och är ungefär det som står i punkt 1 och 2. Sen passade Lars Hansson (SD) under sitt inledningsanförande på att kalla varenda fritidspolitiker i Göteborg som inte är SD för korrupt. Det var väl inte så läckert. Och han, tillsammans med Jörgen Fogelklou (SD), visade verkligen under kvällen att de inte har ett seriöst förhållningssätt till sin roll i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

SD och VV har ett starkt argument. De andra partierna har flera goda vars summa överbrygger detta men som är svårare att kommunicera på ett klatchigt sätt. Jag hoppas att det är så att de som tycker att ta bort trängselskatten är den viktigaste frågan röstade på Vägvalet eller SD. För andra som tycker att skola, jämlikhet och välfärd är viktigare frågor men ändå röstade nej i folkomröstningen så antar jag att de vägt in möjligheten att det parti de valt i fullmäktige skulle kunna hantera ett nej på det här sättet och att det är ok.

Well. Nu har vi trängselskatten kvar, en mängd besvikna väljare och massor av andra problem att ta tag i. Inte minst social utsatthet. De växande ekonomiska klyftorna ger negativa konsekvenser på hela samhället. För att överbrygga dem så måste vi ha resurser att utveckla staden och regionen. De kommer till genom att vi blir fler som har jobb, fler som bidrar med sitt engagemang och positiva exempel för att bygga ett sammanhållet Göteborg och ett sammanhållet Sverige. Därför är det bra att det västsvenska paketet byggs, i sin helhet, och skapar en bättre möjlighet att fortsätta utveckla regionen in i framtiden.
Äntligen kan vi gå vidare med det arbetet. Closure.

Läs, om du vill, inlägg 1 i serien: Trängselskattefnatten

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar