5 mars 2015

Plåstret är draget på trängselskatten, nu är det dags för farligare sår.

Ja nu är det alltså i praktiken klart. En bred majoritet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg kommer att lägga folkomröstningen om trängselskatten till handlingarna utan åtgärd.
Att regeringen och framförallt finansdepartementet kommer bli ivrigt uppvaktad om Backaundantag och minskade påminnelseavgifter är något som också finns en bred uppslutning kring.

En majoritet röstade nej i folkomröstningen. Det är naturligtvis ett nederlag för de etablerade politiska partierna som alltså samtliga är för. Att det här blir resultatet kommer att uppröra många under lång tid. Det är omöjligt att vinna den kampen. Därför måste vi börja göra andra, faktiskt viktigare, saker.

Jag vet vad jag vill. Jag vill gå mot klyftorna. Hälsoklyftorna, de sociala klyftorna, boendesegregationen, sysslolösa unga, arbetslösheten.
I Västra Götalandsregionen har Socialdemokraterna bestämt att detta är den viktigaste fokusfrågan. Att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Tyvärr i opposition.

Nu hoppas jag att Göteborg följer efter. Att när den rödgröna delen av regnbågen presenterar sin budget om ett par månader så är klyftorna i fokus. Att sluta dem är en fråga av så oerhörd vikt att infrastrukturen bara är en symbol i jämförelse.

Det finns nämligen en grundläggande och kränkande orättvisa i att människor kan förväntas leva olika länge bara beroende på var i staden man bor. Det är ett bevis på att ett jämlikhetsprojekt är det absolut viktigaste vi kan göra just nu.

Det finns en bra grund i det arbete med kartläggningen som är gjord. Nu är det upp till politiken att svara upp mot de stora utmaningar som är alltför tydliga.

Min förväntan på Socialdemokraterna i Göteborg och den linje jag vill driva är att klubba en budget för att börja sluta klyftorna i Göteborg redan nu till sommaren.

Socialhållbarhet.se, GP, P4

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar