19 mars 2015

Låt Hisingens sorgeklockor ringa över hela landet

Idag ringer kyrkklockorna över Vårväderstorget.
Två unga män är döda, fler är svårt skadade. Hela Göteborg är skakat. Hela Sverige ser vår sorg.

En planerad och brutal avrättning av en person blev också döden för en 20-årig arbetargrabb och döden för hoppet om att våldet i Göteborg hade trappats ned.

Samhälllets omedelbara åtgärd är naturligtvis polisiär. Fånga och straffa gärningsmännen. 

Samhällets omedelbara svar på våldet är omtanke. Om offren, deras familjer, om varandra. Vi sluter samman, sörjer, förbannar.

Detta skriver jag på ett tåg från Stockholm. Varje samtal jag har haft här idag har handlat om skjutningen. Den hänsynslöshet och förakt för andra människors värde som gärningsmännen visade får mig att tänka på Jens Stoltenbergs ord efter Utöyamassakern.
- Om en man kan visa upp sånt hat, tänk hur mycket kärlek vi kan visa tillsammans.

Politiken handlar alldeles för ofta om hus, vägar, pengar och annat som i det stora hela är ganska oviktigt. Vi försöker skapa förutsättningar för en bättre stad och ett bättre land men vi glömmer alltför ofta varför.

Idag sörjer vi två unga män vars chanser tagit slut. Vi sörjer det löfte som vi brutit mot dem. Mot alla. Vi gör det för att vi lovat att lägga vår kraft för att varje unge ska kunna växa upp och försöka fylla sin potential med ett rikt liv. Vi gör det för att vi ska kunna åldras i trygghet och värdighet. 

Framtiden för en ung arbetargrabb finns inte mer och för andra har den blivit mörkare. Ikväll på kommunfullmäktige kommer vi att fortsätta fatta beslut som är viktiga för Göteborgs framtid men våra tankar kommer att vara kvar vid blommorna på Vårväderstorget. 

Vårsolen har börjat värma vår stad men idag lyser den upp en stad med tårar i ögonen. En stad som ber om hela nationens stöd att gå framåt. Att stärkas i det svåra, att sluta samman istället för att falla isär. Vi är ledsna idag men också fulla av beslutsamhet att det meningslösa dådet igår kväll inte är en start på ett mer otryggt samhälle. Det är ett slut på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar