1 februari 2015

Skelögd framtid för Socialdemokraterna

Nedanstående text publicerades fredag 30/1 2015 i Ny tid Göteborgsområdet och får därmed räknas som aktuell än idag den 1/2. Bilden är lånad från artikeln.

En sak i taget säger vi ofta. Ofta är det smart. Ibland innebär det att vi bara löser problem och inte orsaken till att de uppstått. Socialdemokraterna i Göteborg har problem. Det är inte alltid vi själva orsakat dem, men ingen annan löser dem åt oss.

På två val har vi tappat en tredjedel av vårt inflytande i kommunfullmäktige. Vi har tappat riksdagsmandat och regionmandat. Dessutom har vi en minskande medlemsskara och många S-föreningar har svårt att engagera sina medlemmar till aktivitet.

Därför måste vi vända blicken utåt samhället och in mot partiet. Samtidigt. Nu. Det här strider mot modern organisationsteori som kräver tydlig riktning och tydliga delmål. Kanske har det det villrådiga sneglandet mot opinioner, rådgivare och förkunnare från andra sammanhang bidragit till dagens situation? Säkert, säger jag.

Därför är det inte med olika metoder vi ska närma oss de som ännu inte insett att de är socialdemokrater och de som har gjort det. Det är med självförtroende att viljan till rättvisa, jämlikhet och demokratisk styrning räcker långt nog.

Under fem år i Socialdemokraterna i Göteborg har jag mött en partikultur som är avvaktande, som hellre bygger gemenskap än utmanar, som accepterar mer än ifrågasätter. Ja, pragmatism och att vara överens är bra men när det tangerar undfallenhet och sänker ambitionsnivån blir resultatet inte särskilt förtroendeingivande. Oavsett de parlamentariska svårigheterna och den interna stagnationen vill jag bygga partiet och förtroendet med öppenhet och nyfikenhet.

Ett första steg är att vi börjar lyssna på andra än de redan frälsta. Sluta att bara bjuda in socialdemokrater till möten. Lyssna till och delta i de enfrågerörelser som uppstår. Sluta fråga en ombudsman först. Partimedlemmar som deltar i samhället utanför partiets inre eller parlamentariska liv och ändå gör det med socialdemokratins märke är ett måste för att locka nya människor. Prioritera extern verksamhet före intern.

Öppna och öka medlemmarnas inflytande i beslutsprocesserna, både i parti och parlament. Internet är ett utmärkt verktyg. Använd det, till exempel till att ställa olika alternativ och förslag mot varandra, enkäter, diskussioner och öppna dokument, men öppna också upp våra mötesformer.

Om Socialdemokraterna i Göteborg inte ska fortsätta sin nedåtgående trend så duger det inte att vi lite yrvaket dyker upp i valstugorna 2018 och pratar om vad partiet vill. Den här utvecklingen måste börja nu. Om väljarna träffar skelögda socialdemokrater med elefantöron i valrörelsen 2018 är jag nöjd.
Länk till artikeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar