15 december 2014

Kort prioritering inför extravalet
Det är inte utan att man undrar var politik, etik och värderingar har gömts undan i den svenska riksdagen och den offentliga politiska diskussionen.

Jag vill bidra med vilken ordning som jag tycker borde råda när Socialdemokraterna går till val igen i mars.

1. Vi söker majoritet för våra värderingar och våra förslag.

2. Vi söker majoritet i riksdagen och regeringen för en rödgrön politik. (Det behövs inte särskilt många blockbytare för att nå dit.)

3. Vi söker blocköverskridande samarbeten för att regera landet med öppenhet mot omvärlden.

Idag verkar samtliga hoppa över de två första stegen.
Även om de idag verkar avlägsna borde väljarna få dessa alternativ klara för sig en bra stund innan vi börjar diskutera vilka kompromisser vi kan nå med Moderaterna.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar