15 december 2014

Kort prioritering inför extravalet
Det är inte utan att man undrar var politik, etik och värderingar har gömts undan i den svenska riksdagen och den offentliga politiska diskussionen.

Jag vill bidra med vilken ordning som jag tycker borde råda när Socialdemokraterna går till val igen i mars.

1. Vi söker majoritet för våra värderingar och våra förslag.

2. Vi söker majoritet i riksdagen och regeringen för en rödgrön politik. (Det behövs inte särskilt många blockbytare för att nå dit.)

3. Vi söker blocköverskridande samarbeten för att regera landet med öppenhet mot omvärlden.

Idag verkar samtliga hoppa över de två första stegen.
Även om de idag verkar avlägsna borde väljarna få dessa alternativ klara för sig en bra stund innan vi börjar diskutera vilka kompromisser vi kan nå med Moderaterna.

- Posted using BlogPress from my iPhone

12 december 2014

It's the värderingarna stupid!

Sveriges televisions stora undersökningar av de kommunala moderaternas inställning till invandring och mer samarbete med SD har skapat många ilskna hopp i TV-soffan de senaste dagarna.

Arne Lernhag i SVT Västnytt
Högst hoppar jag när Arne Lernhag (M), kommunalråd i Öckerö säger att han inte ser något hinder att samarbeta i enskilda frågor. SVT

Det är en kortsiktig och antiintellektuell hållning som säkert kommer att fastna på många håll i Kommunsverige eftersom det är svårt att skapa majoriteter utan SD.

Jag tweetade så här igår:
Andra partiers företrädare måste inse att varje steg in i ett samarbete med SD är att godkänna deras världsbild med en tydlig uppdelning mellan vi och dem och en tydlig vilja att avgränsa Sverige från resten av världen. Varje samarbete är en glidning in i att acceptera den falska problembild av samhället de har och vips sitter de i regeringen och får igenom sina krav om minskad flyktinginvandring.

Så länge Sverigedemokraterna har kvar formuleringar om att bevara Sverige svenskt och beskriver utomeuropeisk invandring som ett hot mot samhället så finns inga förutsättningar att samarbeta med dem ens om VA-taxan i kommunen.


fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

11 december 2014

Malin Lernfelt missbrukar sitt förtroende igen


Jag blev uppmärksammad via en artikel på ledarsidorna.se att GP:s ledarskribent Malin Lernfelt varit i farten i sin ledarkrönika den 6:e december och ställer ett utredningsärende om att flytta verksamheten på en utdömd skola i hennes bostadsområde där hennes barn är elever mot kostnaden för ensamkommande flyktingbarn.

Jag har sällan sett någon blanda ihop korten något så kopiöst. Vilka intressen har Malin Lernfelt i att spä på Sverigedemokratiska myter i ett ärende som handlar om skolstrukturen i en stadsdel och där ekonomin först i tredje hand påverkar beslutet?

Sammanfattningsvis kan jag säga att Malin Lernfelt och i förlängningen tyvärr också ledarsidornas Johan Westerholm drar en totalt felaktig slutsats utifrån ett gissande som tas mer eller mindre ur tomma intet.
Ja, vi har en skola som måste åtgärdas. Ja vi har ökade kostnader för flyktingar. Det hör till de utmaningar som vi hanterar i Stadsdelsnämndens verksamhet varje år. Det har väldigt lite med varandra att göra. Totalt har vi en budget och befolkning som en mellanstor svensk stad. Det finns därmed resurser att både ta hand om de flyktingar som kommer och att se till att vi har bra skollokaler till alla barn i stadsdelen.

Därmed inte sagt att jag tycker att allt är perfekt med hur vi gemensamt ger bästa stöd och kraft till de som kommer som flyktingar till Sverige men det hör inte hemma i diskussionen om Skinteboskolans framtid.

Här hittar du Lernfelts krönika

Vill du ha lite mer detaljer? Fortsätt läsa.

Eftersom jag är en del av den stadsdelsnämnd som Lernfelt bor i så kan jag berätta följande:

1. Skolan är utdömd och måste åtgärdas snarast. Det är inte hälsosamt för barnen att gå i en skola med ruttnande bjälklag.

2. Malin Lernfelt har egna barn på den aktuella skolan och aktiv i föräldraföreningen.

3. Ett stenkast bort ligger en annan, större, skola med verksamhet från F-9-klass, se bild nedan.Till vänster i bild syns Skinteboskolan, till höger Nygårdsskolan. Avståndet är ca 300 meter

4. Det krävs en detaljplaneändring för att återuppbygga skolan på samma plats - beräknad tid från start till ny skola är 5-8 år (jag vet, det är helt orimligt). Alternativen är en ny tomt för skolan, vilket också tar lång tid eller att verksamheten flyttas och den andra skolan anpassas.

5. Ingenstans, ingen gång, aldrig någonsin, har vi i Stadsdelsnämnden yttrat att ökade kostnader för flyktingar påverkar den skolstruktur vi har i stadsdelen vilket Malin Lernfelt verkar tro.

6. Nästa år har vi i stadsdelen räknat med ökade kostnader för flyktingar på sex miljoner kronor, samtidigt räknar vi med att kostnaderna för försörjningsstöd minskar med åtta miljoner kronor.


fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 


Fler bloggar om: Politik