4 augusti 2014

Det är inte Norge som är problemet - det är Svensk arbetsmarknad

I dagarna rapporteras flitigt om att många sjuksköterskor väljer att arbeta i Norge.

Att unga människor som har möjlighet att få erfarenhet av att jobba i ett annat land gör det är jättebra. Att det är så många är ett problem men som ofta i medierna ett något uppförstorat sådant. 

Det stora bekymret är i grunden att det fortsatt är betydligt sämre betalt i kvinnligt dominerade yrken än i manligt, nästan utan undantag. Att den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen satsar extra pengar (50 miljoner per år) på dessa grupper är bra.
Det är ändå långt ifrån tillräckligt för att komma ikapp två strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden. Dels det könssegregerade arbetslivet och dels att lönenivåerna i kvinnodominerade yrken generellt är lägre. Det är antagligen två problem med ungefär samma lösning:
Höj lönenivåerna i kvinnodominerade yrken i högre takt än i de manliga.
Många av de kvinnligt dominerade yrkena är dessutom inom offentlig sektor.
Så frågan är hur och vem som ska betala.
Gissa.

SR
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar