31 maj 2014

Trängselskatten är inte mest orättvis!

Idag pryds GP på framsida och insida av insikten att höginkomsttagare betalar mindre andel av sin inkomst i trängselskatt, även om de betalar mer i kronor och ören.
GP gör ju ingen politik av detta räkneexempel. Så låt mig.

All skatt som bygger på en fast summa eller procentsats blir orättvis. Vad vi som samhälle kan bestämma är att de som tjänar mer har möjlighet att bidra mer, både i kronor och andel av inkomsten.
Kommunalskatten, som är den skatt som måste höjas om vi både ska bygga det Västsvenska paketet, (Det måste vi!) och att de som kör bil ska slippa trängselskatt är också en skatt som skapar orättvisor.
Ju högre kommunalskatt desto mindre har låginkomsttagaren kvar att leva på. Det gäller naturligtvis även höginkomsttagaren men effekten blir mindre eftersom vi har vissa kostnader som är i det närmaste omöjliga att komma undan och som är svåra att minska under en viss nivå. Boende, mat och kläder är tre sådana kostnader. Så en slopad trängselskatt som höjer kommunalskatten skulle framförallt drabba de som inte ens har råd med bil.
GP-s rubrik alternerad.

Momsen som du betalar för din konsumtion är inte heller en rättvis skatt. Den går att jämföra med trängselskatten. Höginkomsttagare har mer utrymme för konsumtion (trängselskatt) även om man konsumerar och bidrar med mer momspengar (trängselskatt) än vad en låginkomsttagare gör. Vilket gör att andelen av en låginkomsttagares inkomst som går till moms (trängselskatt) troligen är högre än en höginkomsttagare.

Det har visat sig att människor som har låga inkomster använder högre andel av inkomstökningar till konsumtion än människor med höga inkomster. Det är en av anledningarna att det är mer effektivt för samhället att öka möjligheter för låginkomsttagare än att göra som borgarna och låta de som redan har mycket behålla ännu mer.

Min bild är att om vi ska uppnå jämlikhet, klasslöshet och lika möjligheter för alla i Sverige så är det inte via kommunalskatterna vi ska gå, inte heller konsumtionsskatter, med möjligt undantag för behovsförändrande beskattningar som alkohol, tobak, bensin, trängsel etc. är det som behöver höjas för att få in mer pengar i statskassan.

Jämlikhetsdrivande skatter är en tydligt progressiv statlig inkomstbeskattning.
För min del borde en socialdemokratisk regering verka för att öka skatteuttaget i statlig inkomstskatt (betydligt mer än föreslaget) och minska det kommunala för att sedan via statsbidraget göra en tydlig omfördelning över riket för att uppnå bättre möjlighet till likvärdighet i den kommunala servicen. En reform med många fallgropar men stora förtjänster.

Andra sätt att nå progressiva effekter är att beskatta fast egendom och finansiella transaktioner mer. I min värld är det inte för att straffa ägande utan för att finansiera ett välfärdssystem som ger samma möjligheter för alla utan att de som har lägst inkomster ska behöva betala en orimligt stor andel.

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar