8 april 2014

Verkligheten är Reinfeldts största fiende - Verklighetsbilden Löfvens

Politics

Det är skillnad mellan att ha rätt och få rätt. De är något som politiska kommunikatörer möter hela tiden.
För demokratins skull kan vi hoppas att det oftast är den som har rätt som också får rätt.

Valrörelsen är igång nu. Om mindre än en månad kan du förtidsrösta i Europaparlamentsvalet.
Du kommer att möta mängder av mer eller mindre genomtänkta budskap. De olika partierna kommer att hävda att de andra har fel. Det kommer att bli svårt att veta säkert.

Få orkar att på ett djupare plan analysera den faktiska politiken och dess följder. Därför kan en väl avvägd berättelse vara viktigare än de politiska förslagen.

En berättelse bottnar i värderingar, verklighetsbeskrivning och en framtidsbeskrivning. Den socialdemokratiska berättelsen handlar om att vi är på väg åt fel håll. Att moderaterna ville väl men att verkligheten visar att de har misslyckats. Att Sverige fortfarande är fantastiskt men att det håller på att dras isär. Nu räcker det. Vi vill se ett samhälle där det gemensamma är bra för alla. Där en bra skola, vård och omsorg är viktigare än mer pengar i plånboken hos de som redan har det bra men viktigast av allt är att fler får jobb!

Jag själv tycker ju att verkligheten stöder den berättelsen. Arbetslösheten har fastnat på en hög nivå. Jämlikhet är lönsamt för ett samhälle. En stark offentlig sektor ger goda förutsättningar för ett starkt och innovativt näringsliv. Både direkt och indirekt.
Enligt Yougovs mätning verkar också opinionen stödja Socialdemokraternas berättelse.
Källa Yougov Väljarbarometer mars 2014
Den stora frågan är om tillräckligt många väljare håller med om det i september eller om Moderaterna återigen lyckas övertyga om att det är den enskilde som bäst själv skapar sin lycka. Att mer pengar åt dem som har jobb skapar fler jobb. Att statistik, experter, opinion och Stefan Lövfen säger emot minskar deras chanser. Men svängarna går fort. Det visar inte minst utvecklingen inför valet 2010 där ett stabilt övertag i opinionen för oppositionen snabbt svängde och slutade med valförlust. Läget ser bättre ut den här gången. Är det tillräckligt bra?

- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar