5 april 2014

Staffan mot Väderkvarnarna 0-1
- Jag yrkar bifall till hela motionen

Dessa ord uttalade mitt någon timme yngre jag.

Det var dags för mig att dra lans mot min väderkvarn.
Hyresmodellen i Göteborgs stad.
300 socialdemokrater lyssnade vid dessa ord något mindre ouppmärksamt.

Det är distriktsårskongress för Socialdemokraterna i Göteborgs stad.
En av mig inskickad motion skulle behandlas.
Jag hade fått rätt på åsikten att underhåll är eftersatt och att vi behöver inventera det totala behovet av underhåll och utbyggnad i staden.

Däremot fick jag nej på den del som handlade om själva pudelns kärna. Modellen.

Jag vill att stadsdelsnämnderna ska ha -som det heter på socialdemokratiska -"ett avgörande inflytande" över lokalförsörjningen.
För dyrt säger distriktsstyrelsen.

En delseger är ändå att jag av Anneli Hulthén har fått ett löfte om ett möte där modellen ska förklaras och omöjligheten av lokalt beslutsfattande förtydligas.

Väderkvarnarna står kvar. Men det gör jag med.

- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar