14 april 2014

Att vända på budskapet

Idag presenterade Socialdemokraterna sin sjukvårdssatsning i det kommande förslaget till
vårbudget.

2 miljarder är avsatta till fler händer i vården och 100 miljoner till att utbilda fler sjuksköterskor. Bra grejer.

Regeringen satsar i sitt budgetförslag 500 miljoner om året i 4 år för att korta köer i Cancersjukvården. Också bra.

Gott så alltså. Pengarna behövs verkligen i välfärden.
Det finns dock ett bekymmer med dessa pengar från nationell nivå.
Viljan att vinna röster är lika stor som viljan att lösa sjukvårdens problem.

Man känner efter vilka budskap som kan ge mest förtroende i väljarnas ögon. Naturligtvis är budskapen åtminstone doppade i partiernas ideologi men kanske är förslagen inte det som gör störst nytta i förlängningen.

Det budskap varenda sjukvårdspolitiker egentligen vill ha är inte att få fler öronmärkta pengar. De vill ha ett höjt generellt statsbidrag som justeras mot index varje år. Förmodligen gäller den önskan även de flesta kommunpolitiker.

Tyvärr är det svårt att formulera ett snärtigt och röstvinnande budskap runt indexuppräkningar men i förlängningen skulle möjligheten till effektiva lokala budskap kanske uppväga det?

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar