24 april 2014

Argumentationsutbildning - Höjd arbetsgivaravgift för unga.

Jag är ganska nöjd med den politik som vår partiledning har slängt fram hittills under valåret. Den känns genomtänkt och är troligen effektiv. Säkert mer effektiv mot arbetslösheten än regeringens. Det är klart att summorna på satsningarna skulle kunna vara större men 130 miljarder i skattesänkningar är inget man skojar bort.

Däremot är det en reform som jag förstår att det är svårt att vinna kampen om att få rätt i.
Den om att höja arbetsgivaravgiften för unga.

Det är lätt att förstå att om man fördyrar anställningen av en person så blir den mindre intressant att anställa. Jag är rädd för att vi kommer att fastna i att berätta hur mycket pengar en höjning kommer att ge istället för att direkt säga vad vi ska göra med pengarna. Här kommer några förslag från en certifierad argumentationsutbildningshandledare på vad vi kan säga när frågan dyker upp:

  • Argument 1. Vi ska göra andra saker för den arbetslöse unge för pengarna. Vi kommer att ge personer högre värde istället för att göra dem billigare.
  • Argument 2. Vi kommer att se till att restaurangbranschen får utbildad köks och serveringspersonal, att vi har kompetenta undersköterskor och att fler utbildar sig till ingenjörer, lärare och sjuksköterskor - morgondagens bristyrken.
  • Argument 3. Om lönekostnaden vore avgörande för anställningsbarheten skulle det ju vara mindre ungdomsarbetslöshet och högre för de med stora lönekrav. Istället är det kompetens som är det värde som företagen har svårt att hitta.
  • Argument 4. Vi ska satsa pengarna på de två av tio unga som saknar jobb istället för på rabatter till de åtta av tio som har.
  • Argument 5. Verkligheten är regeringens största fiende. Långtidsarbetslösheten för unga är rekordhög. Det kan inte bara handla om priset för att anställa, det behövs individuella insatser från dag 1.

Att utvärderingar visat att andelen unga är lika stor i olika branscher idag som före reformen är det intellektuella spjutspetsargumentet men det är sällan vi kommer att få chansen. Moderaterna och Svenskt Näringsliv kommer att uppmåla en bild där ingen ung jobbade i restaurangbranschen före 2007 och aldrig kommer göra det igen om vi sänker restaurangföretagens vinster.

Så kom ihåg. Berätta inte om hur mycket pengar vi får in. Berätta vad vi ska göra med dem.

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

16 april 2014

En fråga om allmänintresse och etik - är Moderaterna relevanta i rapporteringen om kvinnan som försökte sätta dit en tiggare?

Det finns människor som säger och gör ondskefulla ting. 
Ibland är de medlemmar i ett parti, oftast inte. 

I det aktuella fallet med en kvinna som försökte sätta dit en tiggare var partimedlemskapet knappast en avgörande faktor och hennes parti har tagit tydligt avstånd från agerandet. 

Tyvärr har jag sett att både partikamrater och nyhetskanaler gör ett nummer av kvinnans partimedlemskap.
Rubriker från P4 Göteborg respektive Aftonbladet
Jag undrar därför varför journalister och andra tycker att kvinnans partimedlemskap är så viktigt?
Är det för att särskilja denna kvinna från andra människor som gör dumma saker? Är det för att misstänkliggöra andra politiskt aktiva i hennes parti? Att misstänkliggöra politiker i allmänhet och moderata sådana i synnerhet?

Jag minns i sammanhanget tydligt den före detta partikamrat som hotade kvinnor genom att skriva otäcka brev. Han agerade också på tvärs med partiets värdegrund och lämnade partiet. Han hade tidigare varit aktiv i andra partier. Det var alltså knappast hans politiska övertygelse som skapade hans agerande.

Jag har egentligen ingen tes med det här inlägget. Bara en undran om hur journalister väljer en identitet på aktuella människor, en identitet bland många tillgängliga. I det här fallet (och säkert i andra) verkar det vara sensationslystnaden som tagit överhanden.

Den kanal som utelämnat kvinnans partimedlemskap är P4 Göteborg. Tack för det.

politism, GP, AB
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

14 april 2014

Att vända på budskapet

Idag presenterade Socialdemokraterna sin sjukvårdssatsning i det kommande förslaget till
vårbudget.

2 miljarder är avsatta till fler händer i vården och 100 miljoner till att utbilda fler sjuksköterskor. Bra grejer.

Regeringen satsar i sitt budgetförslag 500 miljoner om året i 4 år för att korta köer i Cancersjukvården. Också bra.

Gott så alltså. Pengarna behövs verkligen i välfärden.
Det finns dock ett bekymmer med dessa pengar från nationell nivå.
Viljan att vinna röster är lika stor som viljan att lösa sjukvårdens problem.

Man känner efter vilka budskap som kan ge mest förtroende i väljarnas ögon. Naturligtvis är budskapen åtminstone doppade i partiernas ideologi men kanske är förslagen inte det som gör störst nytta i förlängningen.

Det budskap varenda sjukvårdspolitiker egentligen vill ha är inte att få fler öronmärkta pengar. De vill ha ett höjt generellt statsbidrag som justeras mot index varje år. Förmodligen gäller den önskan även de flesta kommunpolitiker.

Tyvärr är det svårt att formulera ett snärtigt och röstvinnande budskap runt indexuppräkningar men i förlängningen skulle möjligheten till effektiva lokala budskap kanske uppväga det?

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

11 april 2014

Moderat desperation bakom skrämselartikel?

Idag gick moderata kommunalråd runtom i Göteborg och Bohuslän ut och ropade Vargen Kommer! så högt de kunde. De påstår att Socialdemokraternas förslag att normalisera arbetsgivaravgiften för unga kommer att skapa budgethål i kommunernas kassakistor. GP

De har helt enkelt bortsett från att socialdemokraterna föreslår att kommunerna via statsbidraget ska få full kompensation för den faktiska kostnad det blir med en högre avgift för unga. De har också bortsett från regeringens förslag att sänka åldern för sänkningen till 23. Om kommunerna får kompensation för sina 24- och 25-åringar i regeringens förslag ska jag ärligt säga att jag inte har kollat.

Jag funderar på om det är rent slarv som gör att moderaterna skriver en artikel som bygger på en lögn?
- Är det medvetet är det ju en skandal.

I det första scenariot är de inkompetenta och borde bli benämnda som det av våra medier.
I det andra är de ondskefulla och bör avslöjas som lögnare.

Det kommer säkert förekomma överilade artiklar även från Socialdemokrater under valåret men när man tagit sig mödan att samla ihop åtta gubbar och två kvinnor i ledande ställning i våra västsvenska kommuner så är det synd att deras artikel bygger på en falsk frågeställning.

Läs gärna mitt inlägg om att ha rätt eller få rätt. 
Vill du själv kolla i Socialdemokraternas budgetmotion (sid 101) finns den här
fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

10 april 2014

Random acts of Kindness

Logopeder mot rasism,
från facebooksidan
Brandmän mot rasism
Det händer runtom oss, varje dag.
Ibland blir det uppmärksammat. Oftast sker det utanför rampljuset.
"Random acts of Kindness"
Människor som inte har något att själva vinna på att hjälpa en medmänniska gör det ändå.

I Sverige idag tycker nästan var femte väljare att Sverigedemokraternas invandringspolitik är bra. Det är för mig ett bevis på att något väldigt farligt håller på att hända med vår förmåga att se och försöka sätta oss in i den andres situation. Vår vilja att säga 
- Tänk om det var jag... 
och agera som om det vore det.

Idag blev en person kanske räddad till livet, en dotter fick tillbaka sin pappa, tack vare sina medmänniskors engagemang. Ghader Ghalamere slapp att bli avvisad till ett ovisst öde i Iran eftersom passagerarna på planet som han skulle lämna Östersund förhindrade det. SR

I veckan har Sverigedemokraternas planerade studiebesök blivit demonstrationer av att vardagsaktivismen är mer effektiv än någon politisk kampanj mot rasism. Dessutom blir man alldeles varm i hjärtat av att gå in på facebooksidan Brandmän mot rasism!

Det är inte alla som behöver göra så mycket som passagerarna i Östersund eller brandmännen i Malmö.
Alla ni som lägger en slant till en tiggare, hjälper en äldre, trots att ni inte känner hen eller frågar hur någon mår som verkar ledsen.
Alla ni som i er vardag, ibland utan att tänka på det gör världen lite, lite bättre. Er tackar jag idag.

Det handlar egentligen om den gyllene regeln. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad.

När någon slutar försöka att sätta sig in i sina medmänniskors situation blir den hård. Jag tror inte metoden att mjuka upp dem som blivit hårda är att möta deras oförmåga till empati med oförsonlighet.

Humor funkar nog. Ett öppet sätt. Visa att man faktiskt vill förstå varför någon tänker i andra banor än en själv. Ezra Pound har uttryckt det bäst i ett par strofer i dikten Uppdrag:

Gå vänligt tillväga,
tala ett öppet språk.
Sök ivrigt det nya onda och det nya goda.
Strid mot allt slags förtryck.
 
Kulturen har en uppgift att både gestalta de som råkar illa ut och de som skadar. Att vara nyfiken. Inte bara vara en spegel till samhället utan en del av den kraft som gör samhället bättre genom att lysa upp det allmänmänskliga.

Därför vill jag idag tacka alla er som i vardagen visar att en annan väg är möjlig. Att vi tillsammans kan stå emot ondska, fördomar och stelnade själar.

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

8 april 2014

Verkligheten är Reinfeldts största fiende - Verklighetsbilden Löfvens

Politics

Det är skillnad mellan att ha rätt och få rätt. De är något som politiska kommunikatörer möter hela tiden.
För demokratins skull kan vi hoppas att det oftast är den som har rätt som också får rätt.

Valrörelsen är igång nu. Om mindre än en månad kan du förtidsrösta i Europaparlamentsvalet.
Du kommer att möta mängder av mer eller mindre genomtänkta budskap. De olika partierna kommer att hävda att de andra har fel. Det kommer att bli svårt att veta säkert.

Få orkar att på ett djupare plan analysera den faktiska politiken och dess följder. Därför kan en väl avvägd berättelse vara viktigare än de politiska förslagen.

En berättelse bottnar i värderingar, verklighetsbeskrivning och en framtidsbeskrivning. Den socialdemokratiska berättelsen handlar om att vi är på väg åt fel håll. Att moderaterna ville väl men att verkligheten visar att de har misslyckats. Att Sverige fortfarande är fantastiskt men att det håller på att dras isär. Nu räcker det. Vi vill se ett samhälle där det gemensamma är bra för alla. Där en bra skola, vård och omsorg är viktigare än mer pengar i plånboken hos de som redan har det bra men viktigast av allt är att fler får jobb!

Jag själv tycker ju att verkligheten stöder den berättelsen. Arbetslösheten har fastnat på en hög nivå. Jämlikhet är lönsamt för ett samhälle. En stark offentlig sektor ger goda förutsättningar för ett starkt och innovativt näringsliv. Både direkt och indirekt.
Enligt Yougovs mätning verkar också opinionen stödja Socialdemokraternas berättelse.
Källa Yougov Väljarbarometer mars 2014
Den stora frågan är om tillräckligt många väljare håller med om det i september eller om Moderaterna återigen lyckas övertyga om att det är den enskilde som bäst själv skapar sin lycka. Att mer pengar åt dem som har jobb skapar fler jobb. Att statistik, experter, opinion och Stefan Lövfen säger emot minskar deras chanser. Men svängarna går fort. Det visar inte minst utvecklingen inför valet 2010 där ett stabilt övertag i opinionen för oppositionen snabbt svängde och slutade med valförlust. Läget ser bättre ut den här gången. Är det tillräckligt bra?

- Posted using BlogPress from my iPad

7 april 2014

Dags att vara en del av ett vinnande lag!

I helgen var det Socialdemokraterna i Göteborgs Distriktsårskongress.
En av höjdpunkterna var naturligtvis att valsedlarna till höstens tre val fastställdes.

Den Stora Nyheten är att vår Ordförande Anna Johansson toppar vår riksdagslista.
Den lite mindre är att vi helt byter toppkandidater till regionfullmäktige. Här toppar den Jämlika sjukvårdens hopp Håkan Linnarsson listan, följt av borgmästare Lena Malm och Kommunalarbetareförbundets egen Henrik Johansson.
I Göteborg toppar The Hardest Working Person in Politics, Anneli Hulthén, samtliga fyra valkretslistor. Hisingen, Väster, Centrum och Nordost.

Mest synd på listorna är att Cecilia Dalman Eek som idag sitter i riksdagen som extraordinär ersättare till Leif Pagrotsky hamnar utanför valbar plats. Trots omröstning hamnade Cecilia på sjunde plats på en riksdagslista där fem invalda är en rimlig förhoppning.

Det roligaste för mig personligen är att om vi gör ett hyfsat val så kommer jag själv in som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige i Göteborg.

Så nu gäller det.
Jag vet hur kul det är att vinna.
Det har hänt.
Tyvärr har jag större erfarenhet av att förlora.
Ni minns inte Gothia Baskets sista säsong men det gör jag. Som en av ledarna i en förening i det närmaste i upplösning var den onda cirkel laget hamnade i fruktansvärd att skåda.

Jag minns också känslan när vallokalsundersökningen presenterades vid valvakan 2010.
Ok, vi lyckades hänga kvar vid makten i Göteborg och regionen på fingerspetsarna men den vakan var ingen lycklig tillställning när det sämsta valresultatet på hundra år var ett faktum.

Till hösten hoppas jag att ovanstående laguppställning, tillsammans med hundratals lokala partiarbetare och ett starkt politiskt program kan väcka framtidstro och hjälpa till att skapa ett socialdemokratiskt styre i kommun, region och regering.

Det vore så gött att vinna!

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

5 april 2014

Staffan mot Väderkvarnarna 0-1
- Jag yrkar bifall till hela motionen

Dessa ord uttalade mitt någon timme yngre jag.

Det var dags för mig att dra lans mot min väderkvarn.
Hyresmodellen i Göteborgs stad.
300 socialdemokrater lyssnade vid dessa ord något mindre ouppmärksamt.

Det är distriktsårskongress för Socialdemokraterna i Göteborgs stad.
En av mig inskickad motion skulle behandlas.
Jag hade fått rätt på åsikten att underhåll är eftersatt och att vi behöver inventera det totala behovet av underhåll och utbyggnad i staden.

Däremot fick jag nej på den del som handlade om själva pudelns kärna. Modellen.

Jag vill att stadsdelsnämnderna ska ha -som det heter på socialdemokratiska -"ett avgörande inflytande" över lokalförsörjningen.
För dyrt säger distriktsstyrelsen.

En delseger är ändå att jag av Anneli Hulthén har fått ett löfte om ett möte där modellen ska förklaras och omöjligheten av lokalt beslutsfattande förtydligas.

Väderkvarnarna står kvar. Men det gör jag med.

- Posted using BlogPress from my iPad

3 april 2014

Ingen ung utan framtid!

Ingen ung utan jobb!
Första Majmärket på
min vårjacka
Så lyder årets Första Maj paroll.

Det funkar. Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem som föder andra samhällsproblem. Jobb är bättre än inget jobb.
Det går bra att ropa i ett demonstrationståg också.

Däremot så väcker det några frågor hos mig.
Vem är ung?
Ska utbildning räknas som jobb?

Om vi istället hade valt parollen som jag föreslår i rubriken så hade det stämt väldigt bra överens med mitt eget politiska bränsle. (Dessutom är vi ju Framtidspartiet nuförtiden)

Lika möjligheter men inte likadant. Alla unga ska ha möjligheter att förverkliga sin egen potential och sina unika ambitioner.
Alla ska ha möjlighet att drömma om framtiden.
Alla ska ha rättighet till en god utbildning och ett schysst jobb.

Så nog för att jag idag satte Ingen ung utan jobb! på vårjackan.
Under jackan slår hjärtat för Ingen ung utan Framtid!

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

1 april 2014

Pis Aut Björklund

Spikarna i skolmajor Björklunds kista blir allt fler.
Inte nog med att lärarna har givit honom underbetyg.
Inte nog med att eleverna presterar allt sämre.
Inte nog med att lärarna har blivit färre under Björklunds tid vid makten.

Det som har varit en av svenska elevers främsta konkurrensfaktorer är numera ännu ett område där de presterar sämre än tidigare.
Det handlar om PISA-rapporten om kunskaper i  problemlösning. Uppgifter som kräver kreativitet och andra sidor än det rena faktatragglandet. Det handlar om förmågan att tillägna sig kunskap och använda den kreativt.

I mina ögon är det här ett större problem än dålig mattekunskap. Det är dock säkert relaterat.

En sak vi ofta glömmer när det gäller skolan är att det finns många som sliter som djur för att lyckas, både elever och lärare. Elevernas förutsättning att lyckas kan tyvärr lättast mätas med antalet hyllmeter böcker i hemmet.
En sådan utveckling kan endast hindras genom att varje förskola och lågstadieskola har högsta möjliga kvalitet och både verktyg och resurser att möta varje elevs utmaningar.

Det som är mest provocerande med den Björklundska attityden är den totala oviljan att ompröva sin väg. Istället för att ta ett relativt rimligt beslut och avgå. Att säga peace out.

Istället säga att det kommer att ordna sig och detta är resultatet av att de som regerade före Björklund, när de aktuella eleverna gick i tvåan. Det är ett konstigt sätt att vara ödmjuk inför ett uppenbart misslyckande. Det är att abdikera inför sin egen oförmåga.

Jag vet att det går att vända utvecklingen i skolan på några få år. I vissa skolor kan det gå fortare, i andra krävs mer tid. Det viktigaste är att det finns ett svar till de elever som ber om hjälp och möjlighet för läraren att utforma sin undervisningssituation.

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik