8 mars 2014

Valrörelsen är bara uppvärmning
Det går bra nu. Opinionsmätningarna visar på chansen för en rödgrön riksdagsmajoritet i höst. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna arbeta mot en framtid med trygghet och gemenskap.

Det kommer ändå krävas ett jävla slit för att ta hem den där majoriteten. I region och kommun pekar mycket åt fel håll och vi behöver visa bättre och trovärdigare lösningar än en opposition som solar sig i glansen från Reinfeldts trovärdighet.

Av just den anledningen är jag ändå mer positiv att vi ska klara av det än på länge. Fotogenet i Reinfeldt och Borgs lampa har tagit slut och deras sken blir allt svagare. Lösningarna är ytliga, teoretiska och numera också bevisat dåliga.

Vad jag hoppas är att vi kan ta med oss energin från en framgångsrik valrörelse in i en ny mandatperiod. Jag tycker det saknas visioner som räcker bortom vägkröken. Det finns gigantiska utmaningar i Göteborg och nationellt. Det handlar om hur vi kan förändra samhället så att fler lyckas.

Utmaningarna går långt bortom klasstorlekar och arbetslöshetsprocent. Det handlar om hur vi i grunden ger alla människor lika värde och jämlika förutsättningar.

Det innebär i sin tur att vi bokstavligt behöver bygga om våra städer. Det handlar också om att skapa långsiktiga förutsättningar för välstånd i en global ekonomi. Utan att tumma på grundtrygghet. Utan att påverka klimatet.

För att lyckas blir valrörelsen bara första svettdroppen i pannan, första vecket på de uppkavlade ärmarna. Valrörelsen 2014 blir den viktigaste på 2000-talet, därför ska jag göra mitt för att vinna den!


- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar