6 mars 2014

Fel skäl för försörjningsstöd. Ytterligare ett offer på välfärdens altare.


SVT Östnytt rapporterar att nio av tio som får försörjningsstöd i Östergötland får det av "fel" skäl. Det är hålen i socialförsäkringssystemen som öppnats upp under de borgerliga regeringsåren som är orsaken.

Men det är inte bara trygghetssystemen som har urholkats. Själva tryggheten är urholkad. Långtidsarbetslöshet och långtidsberoende av försörjningsstöd ökar. Villkoren på arbetsmarknaden blir allt sämre, speciellt för de i början av sitt yrkesliv. Att bryta långtidsarbetslöshet via utbildning är få förunnat.

Att socialsekreterarna nu får administrera arbetslösa istället för att stötta de som har behov av deras kompetens är slöseri.
Att människor istället för utbildning och aktiva arbetsmarknadsåtgärder erbjuds försörjningsstöd och fas 3 placeringar är slöseri.
Att regeringen subventionerar företags vinster genom sänkta arbetsgivaravgifter för unga istället för aktiva utbildningsinsatser är slöseri.

Listan kan bli lång.

Jag är rädd för att den uppförsbacke av otrygghet den nya socialdemokratiska regeringen ställs inför till hösten kommer att bli väldigt brant att ta sig upp för.
Jag hoppas att vi har nog kraft och beslutsamhet att ta oss upp innan det nya Fattigsverige har blivit ett permanent inslag i vårt samhälle.

SVTDagens Arena

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar