11 mars 2014

Det är allvar nu! Därför lyssnar vi på skolans proffs.

Ikväll gav jag mig utanför de interna mötenas långa rad och träffade tillsammans med en toppad uppsättning (S)-politiker från både nationell och kommunal nivå ungefär fyrtio förtroendevalda från Lärarförbundet i Göteborg.

Själv satte jag mig i gruppen med förskolelärare.
Deras bild är entydig. Vi behöver minska barngrupperna. Vi behöver dessutom se över hur vi löser bemanningen på ett vettigt sätt med utökade öppettider. Det är nödvändigt att se över hur vi löser kringtjänster och hur vi kan stötta upp organisationen för barn med särskilda behov. Då kan förskolelärarna finnas för alla barn.

Det är en fråga om arbetsmiljö.
Det är också en fråga om barnens hälsa och utveckling.
Jag ser att Kommunal lyfter liknande krav för barnskötarna.
Lika rimligt.

I Göteborg har vi satsat på att bygga ut förskolan. Inga barn står längre i kö. För att lyckas minska barngrupperna behövs ytterligare satsningar. För att kunna utlova dem krävs en socialdemokratisk ledning inte bara i staden utan även i landet.

Mikael Damberg
Mikael Damberg presenterade den nationella socialdemokratiska skolpolitiken på mötet. I den är förskolan inte med ännu. Men som Mikael sa - Det var länge sen vi gick till val utan att ha en satsning på förskolan med.
Jag hoppas verkligen att det stämmer den här gången också. För jag vet att Göteborgs stad behöver stödet från en socialdemokratisk regering för att klara utmaningarna inom både skola och förskola efter valet i höst.

Varje ansträngning vi gör för barnen är en vi får igen. Kanske inte omedelbart men i det långa loppet. Ju tidigare vi satsar desto större är belöningen.
Min önskan är att vi erkänner det förhållandet och går in med en supertydlig prioritering på förskolan och lågstadiet. I Göteborg och från riksnivån.

fler blogginlägg på PolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar