23 februari 2014

De halva sanningarna

Den här helgen har det blivit tydligt att både politisk kommunikation och granskande journalistik har lite bekymmer med att ha både orsak och verkan i huvudet samtidigt.

I lördags gick Moderata regionrådet altmeister Johnny Magnusson ut i GP (länk nedan) och dunkade hårt på sin trumma om hur mycket pengar moderatpolitiken har skapat i statskassan. Han menar att det är den moderata politiken som är anledningen till ökade skatteintäkter i kommuner och landsting. Att hela ökningen förklaras med befolkningstillväxt nämns inte ens i en bisats av Magnusson. Att arbetslösheten idag är högre än den var när moderaterna tog makten 2006 nämns inte heller. Inte heller ett ord om att kostnadsökningarna, inte minst tack vare den nämnda befolkningsökningen har varit mycket stora i kommun och landsting, bland annat som resultat av den moderata politiken på riksnivå.
Ola Pettersson, LOs chefsekonom, kör lite snabb slutledning kring denna nya moderata svammellinje som vi säkert får dras med fram till valet.
"Sambanden är ganska enkla och det finns ingen anledning att det råder fortsatt oklarhet på dessa punkter. Om man sänker skatterna kraftigt, samtidigt som tillväxten är låg, då blir det mindre skatteintäkter som kan finansiera den offentliga välfärden. Det är just det som hänt i Sverige under alliansregeringen."
Tyvärr är det public service nyhetsredaktioner som får bidra med ytterligare exempel på halva sanningar.
Den första är att antalet olyckor i färdtjänsten har ökat. Det är sant och inte på något sätt önskvärt men med tanke på befolkningsutvecklingen, tror ni inte att antalet resor med färdtjänsten också har ökat? Det nämns inte i ekots reportage (görs det i Kalibers längre version?) och lämnar åtminstone mig frågande.

Den andra nyheten som jag vill veta mer om är den om att biljettpriserna i kollektivtrafiken har ökat mycket snabbare än index. Det känns ju inte så bra men det sägs inte heller någonting om hur mycket volymen av kollektivtrafik har ökat under samma period. En inte alltför kvalificerad gissning är att även denna utveckling har varit betydligt snabbare än index vilket naturligtvis också ger en kraftigt ökad kostnad för dem som betalar kollektivtrafiken. Det sägs heller inget om hur många fler resande det är i kollektivtrafiken idag jämfört med 1995, skulle kunna sätta en liten finger på att de också har ökat betydligt mer än index.
Visst hade det varit dandy med lägre priser i kollektivtrafiken men att hävda att priserna ska höjas enligt index när kostnaderna har ökat fortare pga utökad kollektivtrafik är en politisk diskussion som handlar om hur mycket de som använder kollektivtrafik ska betala och hur mycket alla skattebetalare tillsammans ska betala. Den ser vi inget av i SVTs undersökning.

Så mina vänner. Det kommer att bli ett prövande år för oss som vill ha hela sanningar.

GPSVT, SVD, SR
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar