25 augusti 2013

Moment Kristersson
Den psykiska ohälsan ökar. Framförallt bland kvinnor.
Det resulterar i ökade kostnader för försäkringskassan.

Ökade kostnader betyder mindre pengar till välfärd någon annanstans.
T.ex minskade möjligheter att förebygga psykisk ohälsa bland offentliganställd personal. Som är bland de mest drabbade. Etc.

Detta är moment Kristersson.

Att vi har ett samhälle som prioriterar behandling istället för förebyggande kommer att skapa allt större samhällskostnader som hade kunnat undvikas.

Men det finns inga pengar till det.
(Om vi inte byter väg nu)


- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar