31 juli 2013

När ska sambandspoletten trilla ner?


Läser om att tillväxten fortsatt är låg och att Svensk Näringslivs representant kallar 2013 ett förlorat år.
Anders "the Almighty" Borg pratar om att stimulera svensk ekonomi. Frågan är om det denna gång har fallit ner någon polett i det Borgska sinnet om att fler skattesänkningar kanske inte är vad som behövs, oavsett om det är för företag eller privatpersoner.

Det finns en siffra i tillväxtsiffrorna som tydligt visar detta. Det är den siffran som säger att det är den privata konsumtionens ökning som är den största faktorn i tillväxtökningen. Min tolkning är att hushållens skulder fortsätter att öka medan företag och offentlig sektor fortsatt har bekymmer att utvecklas. Att exportindustrin har problem är särskilt bekymmersamt.

Det samband regeringen måste förstå är att offentliga investeringar också ger utrymme för ökade privata investeringar. En fungerande infrastruktur och ett välutbildat folk ger företag större möjligheter att lyckas. Utrymmet för denna typer av investeringar har den borgerliga regeringen minskat med alla sina skattesänkningar. Det som ökar hushållens disponibla inkomster och företagens vinster betalas av sämre framtidsutsikter. Den balansbräda som behöver finnas mellan skatteuttag och privat kapital har sedan länge tippat över till kapitalets fördel.

Tillväxt är ett krångligt begrepp och bara en del av sanningen kring tillståndet i ett land. Ett mer relevant kanske är arbetslösheten. Som bekant är den skyhög och fortsatt ökande. För att minska arbetslösheten krävs andra typer av stimulanser än de regeringen hittills har föreslagit - t.ex. stora satsningar på validering och yrkesutbildning för att möta det ökande rekryteringsgapet.

En sak är säker, att ställa ytterligare högre krav på arbetslösa kommer inte att ge fler jobb, utöver a-kassornas administratörer förstås.

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

2 kommentarer:

  1. Man måste också inse att allt hänger ihop. Det går inte ändra på någon enskild faktor i samhället utan att det får konsekvensen för helheten.

    Det är totalt meningslöst att tala om att "bekämpa arbetslösheten" eller att "öka sysselsättningen". Istället måste vi fråga oss vilken typ av samhälle vi vill ha och hur vi tar oss dit.

    När ena parten vill sänka skatterna och den andra parten vill höja dem, så blir det helt snedvridet eftersom världsbilderna skiljer sig åt.

    Det är ungefär som att diskutera färgen på huset innan man bestämt i vilken omgivning det skall stå.

    SvaraRadera