4 maj 2013

Vad är demokrati? #trängselskatt del 2


En av de åsikter som höjs i debatten för/emot folkomröstning om trängselskatten är att de som är emot folkomröstning är odemokratiska.

Åsikten att man är emot demokrati om man är emot folkomröstning i en enskild fråga är i mina ögon ändå väldigt snäv. Det kan ju helt enkelt vara så att man tycker att frågan i det enskilda fallet är fel ställd. Att vara emot demokrati är ju inte att låta bli att argumentera mot det man tycker är fel. Det är att acceptera att fler tycker annorlunda och respektera det beslut som fattas.

Jag vill i det aktuella fallet tvärtom säga att våra politiker agerar föredömligt som redovisar sin ståndpunkt inför ett beslut i kommunfullmäktige, argumenterar för sin sak och meddelar ett tydligt beslut. Tänk om det vore fallet i varje ärende! Sen är det ju upp till väljarna i nästa kommunval att fundera på om de tycker att detta beslut, sammanvägt med alla andra beslut som fattats under mandatperioden motiverar stöd i valet.

En liten demokratifackla som är värd att slänga in är hur Moderaternas beslut om ställningstagande om ja eller nej till folkomröstning fattades. Det fattades alltså på ett partiinternt möte med några få rösters övervikt. 
Är det demokrati att dessa tre, fyra pers som märk väl inte är folkvalda ska få avgöra frågan för hela kommunfullmäktige? 
Jag har fått höra att om Moderaternas omröstning hade skett före lunchen så hade det varit majoritet åt andra hållet men att några ombud lämnade tidigt. Moderaterna i Västra Götalandsregionen är fortfarande mot en folkomröstning men deras röster räknas inte i frågan liksom inte heller regionfullmäktiges eller riksdagens. En lunch på en lokal moderatstämma avgör kanske frågan som kan komma att påverka en hel region om det blir aktuellt. Är det verkligen ett praktexempel på demokrati?

Det är imponerande att GT lyckades skrapa ihop de namnunderskrifter som behövdes för att väcka frågan om folkomröstning och det krävs att 2/3 -delar aktivt säger nej för att det inte ska bli folkomröstning. 
Lagen har alltså sett till att namnunderskrifterna har större vikt än de folkvalda i kommunfullmäktiges. På så sätt har man försäkrat sig om att den tillfälliga politiska majoriteten inte ska ha avgörandet själv.

Att stadsledningskontoret föreslår avslag pga att konsekvenserna är omöjliga att överblicka och att den rödgröna majoriteten kommer att stödja stadsledningskontorets förslag är lika naturliga inslag i den representativa demokratin som att folket röstar fram partiernas kandidater eller att stadsdelsförvaltningen föreslår ett beslut i ett skolärende och den lokala nämnden förhåller sig till det.

Gillar man inte det så finns det faktiskt bara ett sätt att förändra. Inifrån. Jag välkomnar därför alla läktarexperter på demokrati till ett politiskt parti av eget tycke och smak för att vara med i matchen.

GPGTSRVästnytt, GP

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar