5 april 2013

#skongress Kortkurs: Skillnaden mellan kostnad och investering

En kostnad är något man betalar för att uppfylla ett kortsiktigt behov.
En investering är något man betalar men som ger tillbaka under lång tid. Ändå beskrivs en satsning på unga som en kostnad. Det är oerhört märkligt.

Vi vet att det är oerhört viktigt att snabbt komma i jobb när man blivit arbetslös. Ju längre man är arbetslös desto svårare är det att återkomma på den reguljära arbetsmarknaden.

Kostnaden uppstår om en ung människa står utanför arbetsmarknaden och istället lever på bidrag, sina föräldrar eller sin partner.
Investeringen består i att skapa förutsättningar för unga att få fäste på den reguljära arbetsmarknaden.

Alltså:
Unga människor utan arbete= kostnad
Hjälpa unga människor till arbete = investering

Sen finns också åsikten att om man bara fortsätter regeringens,verkningslösa, väg för fler jobb för unga så kommer fler unga att få jobb. Som extramaterial på kortkursen kan ni få lära er definitionen av idioti.
Det är att pröva samma sak flera gånger och förvänta sig ett annat resultat.
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög. Långtidsarbetslösheten bland unga är rekordhög. Här kan vi snacka om samhällskostnader. Det är hög tid att ansvaret för de ungas framtid fördelas jämnare mellan individ och samhälle.

AB, Exp, GP, SvD, Metro, AB, SR, AB, GP


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar