6 april 2013

Ett öppnare, mer konkret parti #skongress

Jag har under kongressen fått höra av gamla rävar om dåtidens välregisserade föreställningar där allt var klart redan när delegationerna anlände till kongressen och där partistyrelsens ord vägde oerhört tungt.

Det är klart att partistyrelsen fortfarande har makt, ibland utövas den fortfarande på tveksamma sätt, där personliga maktförhållanden används för att driva fram ställningstaganden hos ombud. Men huvudintrycket från det här årets kongress är att partistyrelsen i stor omfattning har jämkat sig med ombudens vilja i de temagrupper där det mesta avgörs, t.ex. i frågan om privata företags vinstintressen i välfärdens verksamheter.

Så även om debattemperaturen i kongressalen lider av det myckna kompromissandet i temagrupperna så är det en tydlig förskjutning av
maktbalanserna i partiet.

Den stora skillnaden ligger i att medan kongressen vill sätta ned foten och skapa konkretion kring den socialdemokratiska politiken vill partistyrelsen ha ett handlingsutrymme kvar för egna utspel och idéer i en kommande valrörelse och i förhandlingar i riksdagen.

Det är inte lätt att säga på plats om den politiska riktningen för socialdemokraterna nu är mycket tydligare än tidigare för väljarna men några tydliga ställningstaganden har partistyrelsen fått med sig. Kring vapenexport, kring vård för papperslösa, kring 90-dagars garanti för unga. Det är många frågor där kongressen har tvingat fram konkretion i våra ställningstaganden som parti. Dessa ställningstaganden skapar alla en skiljelinje i svensk politik mellan en regering som är nöjd med utvecklingen och en socialdemokrati som vill ha ett bättre samhälle för alla.

GP, GP, AB
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar