4 mars 2013

Mångfald och jämställdhet vs enfald


I socialdemokratin märks det att det är internationella kvinnodagen på fredag.

I alla fall på debattsidor och i evenemangskalendrar. I den politiska vardagen är allt som vanligt.

Ett litet exempel:
För skojs skull har jag räknat på jämställdhet och mångfald i kallelsen till Västra Götalandsregionens och de västsvenska kommunalförbundens Beredning för Hållbar Utveckling (BHU) imorgon.

Så här ser det ut med jämställdhet och mångfald där.
Politiker
20 män
9 kvinnor
1/2 utomnordiskt namn (italienskt-svenskt dubbelnamn)

Tjänstemän
10 män (varav 7 chefer)
3 kvinnor (inga chefer)
inga utomnordiska namn

Åldersstrukturen är inte heller sådan att den del av befolkningen som är närmare 20 än 60 är särskilt väl (antagligen inte alls) representerad.

Så ser det ut när den politiska makten samlas. Ju mer makt som samlas desto mer män och desto mer medelålders män.

Idag presenterade socialdemokraterna jämställdhet som ekonomisk drivkraft i EU. Det är en sanning att de svenska kvinnornas intåg på arbetsmarknaden på bred front gav en skjuts på hela den svenska ekonomin. Det skulle det säkert vara i resten av Europa också men ibland önskar jag att vi skulle börja gräva där vi står utan att vara alltför malliga gentemot resten av världen. Det finns en hel del kvar att göra. Både när det gäller makt och representation och när det gäller ekonomi i kvinnodominerade yrken.
RoD, Dagens Arena
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar