14 mars 2013

Jag förstår inte Borg(arnas) politik

Idag presenterade Anders Borg den moderata vägen mot valet 2014.

Vill ni veta vad den består av så är den viktigaste prioriteringen ytterligare ett jobbskatteavdrag.
Jag har mycket svårt att förstå hur de tänker. Det är som om de lagar en sås, märker att den är för salt och för att få den att bli god väljer att salta ännu mer.
Vi har idag den högsta arbetslösheten på nära 20 år, vi har låg efterfrågan på våra största exportmarknader och hög skuldsättning hos hushållen. Att Sverige fortfarande har bra finanser är pga den enormt defensiva politik som regeringen för och där de smyger åt sig pengar från biståndsbudgeten, socialförsäkringarna och arbetsförmedlingen på bekostnad av skolbarn, sjukvård, infrastruktur och förstås de sjuka och arbetslösa varav alltfler tvingas till fattigdom.

I ett samhälle som kräver offentliga strukturer och investeringar för att utvecklas väljer moderaterna att tro att ökat konsumtionsutrymme för hushållen på outgrundliga vägar kommer att förbättra dessa strukturer och att arbetstillfällen kommer att dyka upp här och där. I ett samhälle som är byggt på kollektivavtal mellan arbetsgivare och anställda vill man att en låglönemarknad av okvalificerad arbetskraft ska växa fram. Absurt.

Vad är det som skapar denna extrema tro på en politik som inte har fungerat till det som den påstås vara till för? Varför inte följa kollegan Björklund som faktiskt erkänner att lärarnas administrativa börda blivit för stor och ska se över sina egna reformer. En sådan inställning hade varit väldigt smakfull i det ledande partiet i regeringen också.

exp

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar