18 mars 2013

Ask och Billström. Vad den andra handen gör.

Förra veckan skrev jag om det REVA-kritiska inlägg Jonas Hassen Khemiri skrev i DN Kultur och som slog delnings-rekord i sociala medier. Poängen med artikeln var att strukturell rasism finns och att REVA bara förstärker skillnaden mellan svenskar med nordeuropeiskt utseende och svenskar med utomeuropeiskt utseende.

Då sa justitieministern att det var tänkvärt. En som uppenbarligen inte tyckte att det var tänkvärt var Betrice Asks ministerkollega på justitiedepartementet Tobias Billström som i en intervju i DN idag uttalar sig om vem som gömmer flyktingar.
"- Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda, säger han."
Att överhuvudtaget skilja på människor utifrån utseende är det som jag vänder mig mot och  när Billström upplever ett behov av att "komplicera bilden", undrar i alla fall jag i vilken världsbild hans enkla bild producerats? Att den ger upphov till rasistiska slutsatser är ju inte direkt betryggande.

I mina ögon är ändå nästa citerade uttalande från samma intervju men i en annan artikel om papperslösas möjlighet till gymnasieutbildning det som tydligast visar vilken inställning Billström har kring mänskliga rättigheter (varav rätt till utbildning är en):
"Diskussionen måste ju snarare utgå ifrån: om du ska ha en ny rättighet – varför ska du ha den rättigheten?"
Den ena ministern har alltså godkänt ett system som indirekt uppmuntrar polisen att rasprofilera människor. Den andra ministern har en bild av människors verklighetsuppfattning som verkligen utmanar tanken om en regering i takt med tiden.

I mina ögon verkar det som om det moderatstyrda justitiedepartementet behöver en helt ny ledning. Den som finns har inte ens stöd i hela sin egen regering. Det här faller naturligtvis också tillbaks på Fredrik Reinfeldt som pratade rättspolitik i Agenda igår.

Att Moderaterna har tagit kampen om Sverigedemokraternas sympatisörer verkar uppenbart. I Danmark ledde liknande utveckling bara till att det främlingsfientliga partiet fick än större sympatier. Billströms ursäkt verkar mer gälla ordvalet blond och blåögd än för att han inte tycker att papperslösa ska ha rättigheter.

Det moderaternas analys inte förstår är att det inte är tuffare tag eller hårdare migrationspolitik som dövar missnöjet. Det är bättre sociala villkor, fler jobb, bättre skolor och ett samhälle som håller ihop istället för att göra revor i samhällsväven. Ett samhälle som inkluderar istället för att peka ut. Det finns inga jobbskatteavdrag eller straffskärpningar i världen som kan ersätta den totala bristen på förståelse av vad som skapar ett gott samhälle.

Röda Berget på ämnet
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar