24 februari 2013

Uppdrag #600ledare

Idag var jag på en ledarskapsutbildning i partiets regi.
Vi hade fått en uppgift att ta med oss en sak som är viktigt för oss.
Jag tog med mig ord och idéer som uttrycktes genom att jag läste en dikt av Ezra Pound från 1916.
Uppdrag heter dikten och den (enligt mig) viktigaste versen lyder så här:
Gå vänligt till väga,
tala ett öppet språk.
Sök ivrigt det nya onda och det nya goda.
Strid mot allt slags förtryck.
Den sammanfattar för mig väldigt mycket av mitt förhållningssätt och mina värderingar. En öppen och vetgirig hållning mot världen där allas frihet och är det viktigaste.

Dikten i sin helhet finns tillsammans med andra grymma texter och bilder i den fantastiska antalogin Lyckad nedfrysning av herr Moro (Ordfront förlag, 1997)

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar