13 december 2012

Lokaler eller personal - ett nödvändigt val?

I den stadsdel där jag bor har alla verksamheter fått så hårda ekonomiska tyglar att det inte finns mycket tal om att utveckla verksamhet, snarare att bibehålla kvaliteten.

Det finns ett undantag. Förskolan. Vi vill fortsätta strävan mot högre kvalitet i förskolan.

När vi gör denna inställning tydlig för våra hårt pressade tjänstemän visar det sig att det stora problemet är att det i deras ögon kostar för mycket - i hyra. Ungefär en halv procent av utbildningssektorns budget i det aktuella fallet. Skulle vi lyckas få lämpliga lokaler i hela stadsdelen skulle hyrorna höjas med ungefär 10 miljoner kronor. Det kan tyckas lite på en budget runt 800 miljoner men i den stenhårda fiskala ordningen är det otänkbart.

Då kommer vi till det som är det allra mest mystiska i svanesången. De vi ska betala hyra till är - oss själva. Eller Göteborgs stads lokalförvaltning. De är våra slumvärdar som tar så fett betalt för upprustningar av våra fallfärdiga lokaler som i de flesta fall är från 60-talet att vi väljer att vara kvar i dem hellre än tar kostnaden.

I mina ögon är detta den kommunala ekonomins galenskap manifesterad. Vi betalar hyra till en förvaltning som precis som vår förvaltning har ett balanskrav från kommunledningen. Vi har alltså en verksamhet som sparar för att ha råd att betala hyra till en annan verksamhet som sparar (eller höjer sina intäkter för att komma i balans).

Det kanske låter som god ekonomisk hushållning men det är i mina ögon en byråkratisk modell som utarmar kvaliteten i vår verksamhet.

För att göra något åt det så skrev jag ikväll en liten motion i ämnet. Jag är inte någon erfaren motionsskrivare så jag klistrar in den här nedan och mottar gärna åsikter om den innan jag skickar in den. Vill ni lämna åsikter utanför offentlighetens ljus gör ni det bäst på min e-post staffanaxel@gmail.com
Motion till Socialdemokraterna i Göteborg

Gör om modellen för interna hyror i staden

Bakgrund
I den tuffa ekonomiska verklighet som samtliga Stadsdelsnämnder lever i är varje krona viktig.
Det innefattar en ganska stor pott som betalas som lokalhyror till stadens egen lokalförvaltning. Vi betalar alltså hyra till oss själva. I praktiken innebär detta bara att resurser låses fast i administration och byråkrati.

Med dagens system där lokalerna hyressätts efter standard innebär det att det också att det är ekonomiskt fördelaktigt för stadsdelsförvaltningen att ha så dåliga lokaler som möjligt.
Det innebär i sin tur att barnen i förskolan och skolan får det trångt, att de äldre får det trångt, att de funktionshindrade får det trångt samt att lokaler mer eller mindre förfaller innan de renoveras eller kasseras.

Det är helt enkelt så att vi har i ena änden en lokalförvaltning som har en ökande mängd lokaler med stora renoveringsbehov. Vi missar stora möjligheter till energieffektivisering och miljövänliga alternativ.
I andra änden har vi medborgare som använder undermåliga lokaler för att deras Stadsdelsförvaltning har så små marginaler i sin driftbudget att man tvingas välja mellan personal och lokaler, för måluppfyllelse är oftast personalen viktigast men för kvaliteten på verksamheten har även ändamålsenliga lokaler vikt, för framtida lokalbehov behövs en mer kontinuerlig standardförbättring.

Det fanns säkert en god tanke med modellen med interna fakturor och det finns kanske skäl att upprätthålla den. Men den behöver inte vara i form av kronor och ören. Kanske kan hyresvalutan vara kvadratmeter per typ av verksamhet och antal medborgare. Det säkerställer likvärdighet, hushållande med resurser men ökar också stadsdelens möjligheter till att ha ändamålsenliga lokaler av god standard för sina medborgare.

Vi föreslår därför att socialdemokraternas partigrupper i Göteborgs Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och Lokalnämnden får i uppdrag:

  1. Att fördela Lokalnämndens intäkter från centrala medel istället för genom internfakturering från andra verksamheter i staden.
  2. Att arbeta fram en modell för likvärdiga lokaler i stadens verksamheter som beräknas i enheter som inte belastar driftsbudgeten.
Christian Dahlgren om var kommer barnen in?

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar