21 december 2012

Less is more - förutom kontroller då?

Förutom att nyheten om utredningen kring muthärvan i Göteborg i stort sett försvann i lite mer spekulativa inslag i form av ungdomsupplopp så är jag förvånad över bristen på reflektion över utredarens slutsatser.

Det han kommer fram till tolkar jag det som är att vi behöver mer centralisering och mer standardisering för att undvika mutor.
I det här läget är det, såvitt jag har sett, ingen som säger att mutorna inte borde få den betydelsen för verksamheten eftersom de ändå är ett begränsat problem.

Det man säger och som jag fullt sympatiserar med är att det är en ledningskultursfråga. En fråga om organisationsstruktur och värdegrunder.
En av de egenskaper en kompetent ledare ska ha är förmågan att ta ansvar för sin verksamhet. Om verksamheten har stor frihet skapar det incitament för ledare och medarbetare att utveckla verksamheten. Finns ingen frihet saknas också utvecklingsincitament. Jag är nu orolig för att det positiva med Göteborgsandan kommer att kvävas, samarbetsklimatet, viljan till pragmatiska och effektiva lösningar. Den rädsla att göra fel som konsulten nämner kan väl knappast minskas om möjligheten att göra fel ökar?

Bland de som valt att jobba i privat vård anges ofta medinflytande som en central punkt i vad som är bättre. När vi pratar Göteborg så funderar man allvarligt på att strypa det pga att några har varit korrumperade. Om vi tittar på det stora hela så är det väl ett väldigt litet antal felaktigheter som trots ingående granskning har uppdagats?

Göteborgs Stad har en skattebas som handlar om runt 20 miljarder kronor. Att dessa ska kontrolleras är självklart men att ytterligare centralisera och standardisera kommer att kväva den innovationskraft och det engagemang som finns i stadens verksamheter. Ingen Göteborgsmodell inom hemtjänsten kan i framtiden uppstå. Inga intraprenader kan testas. 

Självklart ska korruption bestraffas när den upptäcks men jag frågar mig om det är värt att bygga en organisationsmodell utifrån att minimera korruptionen om den också minimerar möjligheten att utveckla verksamheten?

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se muthärva. Göteborg
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar