10 november 2012

Strategi för en bättre lokal ekonomi

Jodå, jag har fått en idé igen, den kanske inte är revolutionerande för någon annan än mig själv men jag tänkte ändå dela med mig av den.

Jag har under det senaste året följt den allt hårdare kampen för att hålla den kommunala ekonomierna på fötter i hela Västra Götaland. På vissa ställen skär man i allt som inte är lagstadgat, på andra höjer man skatten, på ett tredje gör man både och.

Av Göteborgs stadsdelsnämnder finns det ingen som inte behöver använda sitt egna kapital för att finansiera verksamheten. Kommunen totalt går med överskott i år men att dela ut pengarna till stadsdelsnämdnerna går inte att göra i förskott.

Därför måste stadsdelsnämnderna bli bättre på att använda tilldelade medel. Det är det min idé handlar om. Om man har problem att klara ekonomin i skolan, i äldreomsorgen och i socialtjänsten så kommer det inte att gå att spara sig ur krisen utan att det får konsekvenser både på kort och lång sikt, för personal och medborgare.

Det handlar alltså om att göra rätt saker istället för att göra samma saker fast mindre dyrt.
Den väg jag tänker mig är att den politiska processen måste vändas. Stadsdelsnämndens uppdrag är att ta fram lokala mål för verksamheten. Dessa baseras idag på de prognoser och kunskaper stadsdelsnämndens politiker får till sig från förvaltningens ledare.
Min idé går ut på att istället skapa målen utifrån de anställdas idéer och en aktiv dialog med medborgarna som sker utan förvaltningens filter. Det är i ett intensivt samarbete med fackliga organisationer och de lokala partiorganisationerna detta kan ske.
Vi som är lokala politiker behöver veta vad organisationen kan sluta att göra och vad de gör på fel sätt. Vi kan inte längre basera dessa beslut på kunskaper filtrerade av tjänstemän som är blinda för eventuella brister i sin egen organisation.

Min bild är att vi i alldeles för liten grad använder de kunskaper som finns längst ut i organisationen, inte hos de som har en budget att klara utan hos de som blir offer för nedskärningarna.
Utan tvekan finns det stor initiativkraft och mycket tankar om de verksamheter vi har både hos personal och medborgare. Det ska vi använda till att göra rätt saker på rätt sätt.

Om det innebär att en del tjänstemän får färre interna möten, färre kvalitetssäkringsdokument och färre chefer så inte mig emot.

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar