8 november 2012

Jämställdhetsanden: Surt godis från SCB

För ett par dagar sedan släppte SCB ett litet häfte som heter "På tal om kvinnor och män" (.pdf) (jag har varit på tjänsteresa och inte tagit del av det förrän idag)
Det är ett 106 sidors häfte fyllt med bevis för att jämställdhetsarbetet långtifrån är avslutat och att det är långt kvar till den dagen.
Ett par exempel är deltidsarbete där ca 200 000 kvinnor jobbar ofrivillig deltid, jämfört med 60 000 män. 145 000 kvinnor jobbar deltid pga vård av barn, jämfört med 20 000 män.
Samtliga skäl till deltidsarbete domineras av kvinnor.

En annan liten del i jämställdheten är hur arbetsmarknaden är uppdelad, tyvärr visar statistiken att de som lämnar gymnasiet idag är precis lika könsuppdelade som tidigare.
Detta innebär att lönenivåerna även i fortsättningen kommer att vara betydligt lägre för kvinnor. På en heltid är det 73% men eftersom kvinnor alltså jobbar mycket mer deltid så är den faktiska löneskillnaden större. Med det pensionssystem vi har så innebär detta i sin tur att kvinnor även i fortsättningen kommer att få betydligt lägre pensioner än män. Rättvist? Jämställt?

Det finns i Sverige idag många partier som kallar sig feministiska. Dags att gå från ord till handling? Makten att höja kvinnors löner finns nämligen i mångt och mycket i politiska händer via den offentliga sektorn, där kvinnorna är i absolut majoritet (förutom på chefsnivå förstås).

Fler bloggar: På ämnet Unionen opinion, Moberg med dagens lästips, Westerholm om Arbetarrörelsen och kapitalismen. Jönsson om att Sverige saknar riktig näringspolitik

NA, AB, SR

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar