15 oktober 2012

Fel fokus vid (s) budgetpresentation?

United Minds opinionsundersökningar är baserade på en webpanel och därmed blir urvalet något missvisande, å andra sidan kan man tänka sig att de av alla partier mest eftertraktade väljarna är väl representerade.

I senaste mätningen sjunker socialdemokraterna med 1,7%, mest av alla. Under mätperioden har regeringen och socialdemokraterna fightats om medieutrymmet med diverse utspel och budgetpresentationer.

Jag skrev häromdagen att det finns en upplevelse av att något fattas i socialdemokratin. För att gå all-in Göran Greider på er så kan jag tänka mig att denna mätning är ett resultat av detta.

När socialdemokraterna tycker att det är viktigare att repa Anders Borgs rustning än att stolt föra fram sina egna superbra förslag så är det ytterligare ett "bevis" på att något gått förlorat. Att kortsiktigt taktiserande numera helt skymmer bilden av den långsiktiga visionen.

Samtidigt blir vibbarna i samhället alltmer lika de som fanns runt 2008 eller i början av 90-talet. En borgerlig regering som envetet fortsätter att sänka skatterna oavsett hur samhället utvecklas runtomkring. När nu exportindustrin återigen vacklar och tvingas till stora varsel så kompenserar inte det offentliga med vuxenutbildning och satsningar på t.ex. bostäder och infrastruktur. Nej, linjen är klar - skatterna ska sänkas - men bara för de rika. Risken att det slutar lika illa som 1992 är väl inte så stor tack vare en betydligt lägre statsskuld men att det kan bli lika illa som 2008 är helt tydligt. Då fanns ingen idé om hur man skulle mildra fallet, inte heller nu. Istället har fortsatt urholkning av a-kassan lett till att endast 3 av 10 arbetslösa får ersättning. Om risken för statens finanser har minskat så har risken för hushållens finanser mångfaldigats genom stora skulder för bostäder, främst i storstadsregionerna. Kombinerat med ett obefintligt försäkringsskydd riskerar bostadsbubblan att implodera.

Behovet av en offensiv socialdemokrati är således mycket stort liksom behovet av blocköverskridande lösningar i riksdagen för att nå överenskommelser kring en expansiv investeringspolitik.
Att i detta läge peka finger åt att Anders Borg istället för att hitta lösningar har följdriktigt inte heller belönats av opinionen.

Peter Andersson och Ulf Bjereld om samma opinionsmätning,
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar