26 oktober 2012

Dags för munter reformism?

Har börjat läsa i Anders Nilsson och Örjan Nyströms senaste bok Jämlikhetsnormen. I det andra kapitlet beskrivs hur socialdemokratin de senaste 40 åren har misslyckats att skapa strategier för framtiden eftersom man misslyckats med att analysera samtiden.

Trots denna dystra historia finner jag ändå en i det närmaste munter tro på socialdemokratins möjligheter där vi befinner oss nu.

Jag delar författarnas tro på socialdemokratins nödvändighet men är i dagarna mindre säker på partiets möjlighet att föra politiken mot socialdemokratin. Istället fruktar jag för nuvarande utveckling med fortsatt ökade skillnader. Där rädslan att förlora ytterligare ett val överskuggar viljan att vinna folket för socialdemokratin. Där lobbyisternas och medias olyckskorpar skriker så högt att folkets röst inte hörs.

Så var hittar vi plattformarna för denna muntra reformism? Är det i programkommissionen, i SSU eller någon annanstans i partiorganisationen? En farhåga jag har är att det går en skiljelinje mellan de som skapar budgetar och gnetar i det dagliga och de som funderar på framtiden och samtiden. Hur skapar vi broar, bygger allianser och överenskommelser mellan reformismen och den politiska vardagen?

Jag saknar svar idag men tror att det är nödvändigt och ser gärna en fortsatt diskussion om hur det ska gå till.

En liten låt som passar bra i sammanhanget:Bloggat har Ulf Bjereld, Martin Moberg
SR, GP, DA

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar