10 oktober 2012

Dags för en a-kassa för alla?

En av de stora "insatserna" som sittande regering gjort under sin tid vid makten är att skjuta en av världens bästa a-kassor ner i strykklass i OECD. Idag kan TCO ha skapat en möjlighet för dem att förbättra sin tvivelaktiga prestation.

För er som missat TCO:s hearing och förslag till ny a-kassa idag så kan jag rapportera att det är ett mycket intressant förslag, det kan nog alla intresserade medge.
Det finns ju ett men förstås. Att moderaterna inte vill acceptera att det är bra att höja taket på försäkringen har vi ju förstått. Ni minns Anders Borgs logiska krumbukt att 30 000 jobb kommer att försvinna om detta fasanfulla skullle inträffa.

Det som är väldigt påfallande är att Anders Borg bygger sin politik på modeller och har svårt att ompröva när verkligheten ger modellerna fel.
För om en höjd a-kassa skulle ge höjd arbetslöshet så borde ju en sänkt a-kassa ge sänkt arbetslöshet och en obefintlig a-kassa ge en obefintlig arbetlöshet. Detta har prövats sen 2007 och resultatet är en fortsatt mycket hög arbetslöshet.

Detta trots att endast 3 av 10 arbetslösa får någon ersättning från a-kassan och bara 1 av 10 får motsvarande 80% av tidigare lön i ersättning. Bland ungdomar är det ännu färre, det är ungefär 5-10% av de arbetslösa ungdomarna som har ersättning från a-kassan.

TCO:s modell skulle råda bot på mycket av detta genom en statlig arbetslöshetsförsäkring som träder in även vid väldigt liten arbetsvolym. För den som jobbar mer skall sedan en frivillig försäkring finnas, upp till ett höjt tak med 80% av 27700 som maxersättning.
Denna a-kassa ska ha en låg avgift och ha något mindre krävande kvalificeringsregler än idag.

Det som är smart är att man redan i förslaget till finansiering visar att människor som får högre ersättning betalar tillbaka i form av ökad konsumtion.
En större grundtrygghet på arbetsmarknaden skapar också en mer flexibel arbetsmarknad där människor och företag kan ta något större risker.

TCO har kort sagt lagt ett mycket intressant förslag som möter upp kravet om höjt tak i ersättningen och också löser den svåra frågan hur man ska få människor in i försäkringen.

Tyvärr är det så att många unga idag låter bli att gå med i a-kassan eftersom man jobbar för lite eller för att man inte vet hur det ska gå till. Kommer man med automatiskt försvinner den problematiken, ett kompletterande inkomstkrav istället för ett ensidigt tidskrav på arbete gör det också mindre byråkratiskt att visa om man t.ex. haft många arbetsgivare.

Att det inte föreslås ett obligatorium av borgerlig modell är något som jag tycker är bra. Som alla försäkringar ska en a-kassa vara frivillig. Att modellen tillåter att a-kassor knutna till fackförbund också kan vara kvar är också bra då branschkassorna har en speciell förståelse för vilkoren för just sina medlemmar. IF Metall har varit väldigt positiva till hur deras a-kassa kunnat vara extra på tårna i Saabkrisen t.ex.

Läs mer om TCO:s förslag här

AB, DISvD, Dagens arena, Dagens arena

Bloggat har Peter Andersson, Martin Moberg, Göran Johansson
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar