26 september 2012

Avskaffa fas 3 - nu snackar vi arbetslinje!

Den svarta måndagen vänds i den glada onsdagen!
Började dagen med att läsa Leif Pagrotsky i högform i GP under rubriken Arbetslinjen som försvann:
"Tanken är att genom en särskild skattesänkning bara till de som arbetar skall gapet mellan vad man har att leva på som sjuk eller arbetslös och vad man har att leva på om man har ett arbete vidgas så kraftigt att fler förmås att sluta vara sjuk eller arbetslös eller pensionär och istället söka jobb. Drivkraften förstärks ytterligare av att A-kassan och sjukersättningen sänkts. En osynlig hand skall därefter svinga ett trollspö så att arbetsgivare plötsligt skall få fler vakanser att fylla." 
Artikeln är riktigt bra - elakt och träffsäkert. Dagen blev snart ändå bättre!
Det var när jag svingade mig in på SVT Forum för att se Socialdemokraternas presskonferens.
Det rörde Fas 3, denna sinnesslöa konstruktion för att hålla långtidsarbetslösa i schack.
Får socialdemokraterna bestämma ska den bort och de som är i Fas 3 idag ska erbjudas antingen anställning eller studier. Allt till en kostnad som ungefär motsvarar vad Arbetsförmedlingen brukar skicka tillbaka till regeringen varje år pga att de inte kunnat använda pengarna, direktiven tillåter inte det.

Den utveckling man vill bryta är det här:
Den röda kurvan är antalet långtidsarbetslösa, den svarta är antalet i arbetsmarknadsutbildningar och med anställningsstöd, den grå i mitten Fas 3 som infördes 2009. Hade kurvan gått längre bak i tiden kan man se att antalet långtidsarbetslösa är relativt konstant efter 90-talskrisen men att arbetsmarknadsutbildningarna och anställningsstödet följer konjunkturen.

Utvecklingen med ett exploderande antal långtidsarbetslösa är alltså inte självklar utan den beror till stor del på den borgerliga regeringens förvånande passiva arbetsmarknadspolitik och näringspolitik. Det har satts alltför stor tro att jobbskatteavdraget skulle skapa både köpkraft och incitament för att skapa nya jobb och att de som vill ha jobb tillräckligt mycket också skulle få det.

När detta inte fungerat har borgarna valt att stoppa huvudet i sanden och säga att vi försöker lite till. Idag visar socilademokraterna att investeringen att bryta dödläget för de 30 000 i Fas 3 inte är särskilt dyr, troligen är investeringen dessutom snabbt intjänad.
De enda som förlorar på förslaget är Fas 3 direktörerna. Gott så.

Läs mer om socialdemokraternas förslag här.


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar