28 september 2012

Skiljelinjen är här - en samlad rörelse protesterar!

Många undrar var skillnaderna i svensk politik finns idag.
Socialdemokraternas förslag är ofta förvillande lika moderaternas. Varför har jag skrivit om här. Nu träder en möjlig skiljelinje fram.

Idag får moderaterna nämligen chansen att visa om deras fagra ord om att bevara LAS bygger på något annat än tom luft. Kanske blir det som med retoriken kring sjukförsäkringen - det är för de sjukas skull man försämrar.

Dagens tvist rör vem som betalar lönen under en tvist vid uppsägning och hur länge denna lön kan betalas. Det här är en fråga där de tre stora fackliga centralorganisationerna idag bestämt sätter ned foten. De representerar ungefär 3 miljoner löntagare - när har det funnit bättre tillfälle för regeringen att lyssna?
Alternativet är att de gör som vanligt och sätter företagens vinster före löntagarnas trygghet.

Peter Andersson, Peter Högberg, Martin Moberg på ämnet.

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

27 september 2012

Är en politiker modig eller dum?

Jag har kommit fram till att som politiker så är man antingen modig eller dum.
Anledningen är att man gör något som "resten" av befolkningen verkar sky.
Politiker tar ansvar. Inte bara för sig och sitt utan för det som är vårt gemensamma. Som belöning för detta ansvarstagande får man brottas med dålig offentlig ekonomi och folkets förakt. Tack och bock.

Lyssna på Anders Borg och Magdalena Andersson, ansvar är nyckelordet, den som är mest ansvarsfull vinner. Tänk då på att också när det ska avkrävas ansvar vid ett misslyckande är det den ansvarige politikern som står i strålkastaren - oavsett vilka möjligheter den haft att påverka händelsen i sig.

Den nivå vi som är politiker skulle vilja skylla på varje gång något går åt helvete heter förvaltning och är en administrativ och operativ enhet. Det kan vi dock inte för vi är ansvariga för hur förvaltningen fungerar.

Resultatet av detta ansvar kan vi se tydligt i dagpolitiken. Där har det har spridit sig en rädsla för risker, för oförutsägbarhet och för att göra saker på nya sätt. Det finns en flod av "kvalitetssäkring", måldokument, styrdokument, uppföljningsdokument och också en massa instanser som ska hantera dessa dokument. Det är det här vi i normalt tal kallar för byråkrati. Ibland är det utmärkt med byråkrati, t.ex. när det handlar om känsliga uppgifter rörande enskilda personer. Oftast är det bara en jävla massa tid och papper som inte leder till förändring eller överblick.

Vi måste ju ha beslutsunderlag som politiker, det är klart, om man däremot behöver vara kroppsbyggare för att orka bära hem underlaget, professor för att förstå det och ha fotografiskt minne för att hinna läsa det så är det uppenbart att det är väldigt svårt att ha koll på konsekvenserna av alla sina beslut.
Ansvaret kommer man ändå inte undan.

Så frågan återstår, är man dum eller modig som politiker?
Dum för att man tar ansvar för saker man inte vet konsekvenserna av eller modig för att man tar ansvar för att andra gör det man förutsätter och föreslår.

Varför utsätter jag mig för det här? Jag tror att det beror på att jag gillar att vara en del av något som är större än mig själv, större än någon enskild. Del av något som aldrig blir färdigt och aldrig perfekt men där var och en som vill tillräckligt mycket kan göra skillnad. Jag hoppas att det blir till det bättre men inser att jag riskerar att behöva ta ansvar för det motsatta. Oavsett vems felet är.

Martin Moberg om apotekseländet
Jana Nilsson om att vi behöver en ny regering
Ola Möller om att nu blir det ett jäkla liv
Peter Högberg undrar om igår

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

26 september 2012

Att älska sitt jobb men hata sina arbetsvillkor

Bild Robert Nyberg
Idag antog LOs största förbund - Kommunal en ny vision.
Den lyder:
Viktiga jobb värda att älska - dygnets alla timmar
Ordföranden Annelie Nordström förklarar
"-Visionen är svaret på den situation jag möter hos medlemmarna varje vecka vid mina arbetsplatsbesök runt om i landet. Många medlemmar säger till mig att de älskar sina jobb, men de hatar arbetsvillkoren. De är trötta på delade turer, evighetslånga springvikariat och prispress som gör det omöjligt att erbjuda service, vård och omsorg med kvalitet"
Det är en situation som har uppstått i Sveriges största arbetsgivare - den offentliga sektorn. Styrd av politiker, utförd av tjänstemän.
Vem tar då ansvaret för de villkor som gör att många av Kommunals medlemmar, oftast kvinnor, har stora problem att orka jobba till pensionsdagen? Att sjukskrivningar pga en usel arbetsmiljö, inte minst psykosocialt, är vanliga. Att personalen i spåren av de ekonomiska kriserna är de som bär kommunernas verksamhet på sina värkande axlar.

Här skulle socialdemokratiskt styrda kommuner kunna göra stor skillnad som arbetsgivare. Gå före och visa att om personalen mår bra så blir verksamheten bra, för slipper kommuner betala en massa sjukskrivningskostnader och vikariat så kommer resurser till verksamhet också att finnas.
Det finns ingen bättre investering för en kommun att göra en ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I detta måste man inkludera ledarskapet och personalens möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Det är smärtsamt att höra om människor som gråter på jobbet för att de inte hinner eller orkar göra ett jobb som räcker till, det är bland dessa vi ska finna vägarna att förbättra, inte på mellanchefernas konferenser.

Låt Kommunals medlemmar fortsätta att älska sitt jobb men låt oss älska dem tillbaks och ge fler rimliga villkor för att göra ett bra jobb!

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Avskaffa fas 3 - nu snackar vi arbetslinje!

Den svarta måndagen vänds i den glada onsdagen!
Började dagen med att läsa Leif Pagrotsky i högform i GP under rubriken Arbetslinjen som försvann:
"Tanken är att genom en särskild skattesänkning bara till de som arbetar skall gapet mellan vad man har att leva på som sjuk eller arbetslös och vad man har att leva på om man har ett arbete vidgas så kraftigt att fler förmås att sluta vara sjuk eller arbetslös eller pensionär och istället söka jobb. Drivkraften förstärks ytterligare av att A-kassan och sjukersättningen sänkts. En osynlig hand skall därefter svinga ett trollspö så att arbetsgivare plötsligt skall få fler vakanser att fylla." 
Artikeln är riktigt bra - elakt och träffsäkert. Dagen blev snart ändå bättre!
Det var när jag svingade mig in på SVT Forum för att se Socialdemokraternas presskonferens.
Det rörde Fas 3, denna sinnesslöa konstruktion för att hålla långtidsarbetslösa i schack.
Får socialdemokraterna bestämma ska den bort och de som är i Fas 3 idag ska erbjudas antingen anställning eller studier. Allt till en kostnad som ungefär motsvarar vad Arbetsförmedlingen brukar skicka tillbaka till regeringen varje år pga att de inte kunnat använda pengarna, direktiven tillåter inte det.

Den utveckling man vill bryta är det här:
Den röda kurvan är antalet långtidsarbetslösa, den svarta är antalet i arbetsmarknadsutbildningar och med anställningsstöd, den grå i mitten Fas 3 som infördes 2009. Hade kurvan gått längre bak i tiden kan man se att antalet långtidsarbetslösa är relativt konstant efter 90-talskrisen men att arbetsmarknadsutbildningarna och anställningsstödet följer konjunkturen.

Utvecklingen med ett exploderande antal långtidsarbetslösa är alltså inte självklar utan den beror till stor del på den borgerliga regeringens förvånande passiva arbetsmarknadspolitik och näringspolitik. Det har satts alltför stor tro att jobbskatteavdraget skulle skapa både köpkraft och incitament för att skapa nya jobb och att de som vill ha jobb tillräckligt mycket också skulle få det.

När detta inte fungerat har borgarna valt att stoppa huvudet i sanden och säga att vi försöker lite till. Idag visar socilademokraterna att investeringen att bryta dödläget för de 30 000 i Fas 3 inte är särskilt dyr, troligen är investeringen dessutom snabbt intjänad.
De enda som förlorar på förslaget är Fas 3 direktörerna. Gott så.

Läs mer om socialdemokraternas förslag här.


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

25 september 2012

Den stora rädslan

Det enskilda faktum som gör att all politik just nu måste vara väldigt försiktig är att väldigt många hushåll har stora skulder, framförallt för sitt boende. Om människors privatekonomi förändras, det kan t.o.m. räcka med lite osäkerhet, riskerar bostadsbubblan att spricka och vi har en alldeles egen bankkris i landet.

Ett sånt scenario är naturligtvis om arbetslösheten ökar (och a-kassan fortfarande är kass), ett annat är att räntorna ökar fort, ett tredje att staten förändrar förutsättningarna så att människors disponibla inkomster minskar.

Kort sagt är det ett mycket prekärt läge. Varje förändring kan få bubblan att spricka samtidigt som den inte kan tillåtas att blåsas upp längre.
Det som ska ske måste alltså vara långsiktigt och försiktigt.

Det här är bakgrunden till den politiska kris vi har i Sverige idag. Det är inte att man inte vill förändra. Man vågar helt enkelt inte. Huspriserna ligger ganska stilla i Sverige idag och förhoppningen är att inflationen så småningom kan ta bort de värsta spänningarna i ballongen.

Socialdemokraterna kommer under de närmaste veckorna att lägga en rad förslag för att skilja ut sig från moderaterna och småpartierna i regeringen. Inget av dessa förslag kommer på ett direkt sätt att beröra hushållens ekonomi. Tiden för de stora reformerna försvann ganska hastigt någon gång i slutet av 80-talet när hushållens skulder växte blixtsnabbt efter avregleringen av lånemarknaden.

Vad vi kan vänta oss förutom aviserade satsningar på utbildning och näringsliv är antagligen förstärkningar av a-kassa och sjukförsäkringar. Dess s.k. automatiska stabilisatorer är nämligen något så smart som konjunkturutjämnare. Liksom en mer jämlik inkomstspridning hade varit. SVT har tagit fram en tjänst som visar hur inkomsterna utvecklats i Sverige de senaste 17 åren. Ta en kik här. Du kan då se att mönstret är solklart. Spridningen ökar.

Vad kan vi göra som satts att leva i besvikelsens epok?
Mikrolån har varit framgångsrika i många länder. Kanske kan mikroreformism vara det i Sverige. Skola för skola, arbetsplats för arbetsplats, bostadsområde för bostadsområde kan vi öka människors värde, medinflytande och gemenskap.

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

24 september 2012

Hopplöshet och förtvivlan - politisk vardag

Det är inte lätt att vara idealist i dessa dagar.
Jag började dagen med att läsa i GP (artikeln finns inte på nätet - förstås) om att läxläsningsbranschen går som tåget och räknar med stort uppsving när tjänsterna blir tillgängligt för RUT-avdrag.

En stilla undran är ju varför vi ska subventionera branscher och om inte detta gällt även för andra företag som erbjuder RUT-tjänster. Speciellt när de går som tåget redan utan avdragsmöjlighet.

Utbildningsministerns glädjeutbrott att nu blir tjänsten tillgänglig för fler skär i mina öron. Skattepengar som kunde spenderats på alla barn och framför allt de som behöver det mest, blir nu tillgängliga för några välbemedlade.

Guvernanter och privatundervisning varken kan vi eller bör vi förbjuda men vi ska definitivt inte skattesubventionera att kunskapsklyftorna beroende på social tillhörighet växer. Istället ska mer skattepengar gå till socioekonomisk utjämning.

När jag sedan kopplar upp mig på Twitter hamnar jag rakt in i ett flöde fyllt med hashtagen #affärsplan. Det är den socialdemokratiska partiledningen som lyckas placera in sig i centrum av diskussionen. Inte för deras lysande förslag utan för att de använder termen affärsplan i politiska sammanhang.
Ulf Bjereld är en av kritikerna. Peter Johansson en av de som gillar ordet.

Jag är helt säker på att affärsplanepolitik inte är något för mig men att det var ett kommunikativt starkt ord är det ingen tvekan om. De fem punkterna i förslaget är samtliga sådana som är svårt att tycka illa om.
Följande formuleringar fick mig dock att hoppa till och visst, det är inte mig partiledningen flörtar med men ett litet köttben på den ideologiska offerkullen kunde de väl kostat på sig?

Nu fick jag istället läsa att:
"Sverige behöver en regering som står upp för arbetande människors hopp, värderingar och intressen. En regering som ger alla kvinnor och män möjligheter att arbeta hårt och leva upp till sin fulla potential."
Så här tolkar jag spontant budskapet. De som har arbete har hopp, värderingar och intressen. Resten är hopplösa. Att man ska få möjlighet inte att bara arbeta, utan att arbeta hårt är något man ska vara glad över. Full potential är som taget ur en rekryteringsbyrås taglines. Ett socialdemokratiskt Sverige skall alltså fyllas med karriärssugna arbetsmaskiner som hoppas på ett bättre samhälle, när de ska få tid att skapa det står inte.

Inte heller står det något om den halvan av befolkningen som inte arbetar. Barn, sjuka, gamla, arbetslösa. Finns det plats för dem i Sverige efter 2014?

Nog blev jag lite gladare när jag såg partiledningen i morgonsoffan, det verkar som om man har förstått att resan till bättre utbildning inte börjar på gymnasiet utan redan i förskolan. Tyvärr hade man också bestämt att alla konkreta förslag skulle hållas på. Planen var dagens utspel. Vi kan räkna med fler under de kommande veckorna, vi får se om man kan uppbåda samma mediala fokus som de borgerliga partiledarna lyckades med innan budgetpropositionen presenterades förra veckan.

Jag inser att detta fokus på näringspolitik och företagande är politisk taktik, man har inte glömt allt det andra med höjd a-kassa, en human sjukförsäkring och ett drägligt arbetsliv. (Löfven visar mer av den sidan i en intervju med Kommunalarbetaren.)
Tyvärr så kan jag inte stilla sitta och delta i en politisk taktik som lämnar människor utanför och som får partisympatisörer att undra vad vi håller på med. Bara för att sätta griller i huvudet på Schlingmann och moderaterna.

I valet 2010 talade man internt om vinna-grupper och mobilisera-grupper. LOs medlemmar hörde till den senare kategorin, jag trodde att valet visade att de tillhörde den första. Frågan är om man inte med den inslagna vägen lyckas att förlora dem? Antingen till moderaterna, för vem behöver två partier som är exakt likadana, eller till vänstern som tydligt har tagit LOs frågor och driver dem. Mot vinstuttag i välfärden, mot bemanningsföretag för hög a-kassa och bättre sjukförsäkring.

Det kan vara så att Socialdemokraternas ledning medvetet lämnar vänsterflanken öppen eftersom det inte hotar en framtida regeringsbildning med ett starkt vänsterparti. Allt fokus är på att vinna den Stockholmska medelklassen. Nog är det en viktig väljargrupp och nog är den inflytelserik men 8/9 delar av Sveriges befolkning bor fortfarande inte i Stockholm och de möjliga groparna är många som gör att denna lättrörliga väljargrupp lägger sin röst på ett annat parti med personlighetsklyvning.

Martin Moberg, Johan Westerholm, Ett hjärta rött, Ola Möller på ämnet

ExprAb 123DISVTSvD 12.
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

22 september 2012

Som plåster på ett benbrott - jag säger nej till övervakningssamhället!

Surfade in på GT:s web.
(Skulle kolla om de prioriterade storasyster Expressens kampanj för Hadide över sin egen för Vägvalet, men - nej.)
Ser då en artikel om att politiker tycker att det är OK om Avenyn kameraövervakas. Man hävdar att tryggheten kommer att öka om kameror sätts upp.
Bild klippt från GTs web. Fotot är taget av Jan Wiriden
Visst kan vi kameraövervaka och kanske kan någon gärningsman i ett våldsbrott efter detta identifieras. Brottet har ändå blivit utfört. Frågan är ändå om det spelar någon roll då våldet redan nu sker på sidogator, utanför massans ögon. Kamerorna och eventuellt fällda gärningsmän är som ett litet plåster på såret.
En större sår är frågan om vad som orsakar våldet och vilka mekanismer som behövs för att minska det. En liknande fråga är om det nu är på helgkvällar på Avenyn som våldet är koncentrerat, varför koncentrerar inte polisen sina resurser dit. Kan polisers önskemål om lediga lördagsnätter prioriteras före behovet av deras tjänster? Ska registrerande kameror ersätta förebyggande poliser?

I mina ögon känns politikernas optimism till övervakning dessutom som ett underkännande av sin egen förmåga. Att förändra de strukturer som skapar våldsbrott tar förvisso lång tid men nog är det den uppgiften som är politikernas, inte att övervaka medborgarna, att hålla dem i skinnet, i alla fall där det finns kameror.

Våld har alltid funnits och en utlösande faktor till våld är ofta statusskillnader (i kombination med alkohol förstås). Den som nekas i krogkön, den som anser att någon brustit i respekt. I ett jämlikt samhälle är det små statusskillnader och små anledningar till våld. Därför är det underligt att som politiker acceptera våldet och jaga gärningsmännen när man i sina händer har delar av lösningen till att skapa ett samhälle där inga gärningsmän behövs.

Det är inte sällan man önskar sig att allt ont bara skulle försvinna och tror att det finns en enkel lösning. Tyvärr är kameraövervakning inte en sådan. Vad man möjligen lyckas med är att flytta våldet.

Gustav Nipe om att övervakningskameror inte räddade Anna Lindh
Rödgrönt Göteborg om Hadidefallet.
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

21 september 2012

Låt oss prata skattereform! Sänk skatten och ta bort avdragen!

Eftersom Leif Pagrotsky misslyckas infria mina förhoppningar om en radikal omstöpning av den socialdemokratiska skattepolitiken så får ni mina tankar här.
De är ungefär lika välarbetade som den utredning Pagrotsky fått ett och ett halvt år på sig att säga att vi inte ska göra något.

Så här är det enkla förslaget.
Istället för en skog av avdrag så tar vi bort dem.
Ränteavdrag, jobbskatteavdrag, ROT och RUT, hela tjottaballongen.
Det enda undantaget jag kan tänka mig är företagens rätt att dra av momsen men eftersom ideella föreningar inte får göra det, varför ska företag... har inte tänkt klart här.

Däremot har jag tänkt så att de hundratalet miljarder som vi nu har fått in använder vi för en generell sänkning av inkomstskatten så långt pengarna räcker. Det skapar en konsumtion som blir driven av fler, t.ex. arbetslösa och pensionärer. Det borde även stimulera viktigt sparande i form av amorteringar och därmed minska hushållens skulder, en brinnande stubintråd i svensk ekonomi. Antingen når gnistan bomben eller så lyckas vi släcka den i tid. Det här kan vara ett sätt. Hur många använder sina ränteavdrag till amortering idag?

Det finns naturligtvis många om och men även i detta förslag, hur gör vi med kommunalskatterna etc. men sånt där tekniskt lämnar jag, liksom Pagrotsky, åt sidan.

Helt galet eller helt galet smart?

Bloggat på ämnet: Peter Johansson, Martin Moberg, Leine Johansson, Peter Högberg,

SvD, SvD, DN, SVT, SvD, DN, GP


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

En snäll punklåt (och en som passar)

Samtidsblues
Borg(are), borgare, 
Varenda möjlig peng
lägger du för att få dirren i säng

Magda A, Magda A vad är tanken?
att bråka med B om att han 
slarvar med banken.

Vem står upp för den 
som ligger på bänken?
Vem vill hjälpa den som 
är en pank en?

Hårda tag och 
avdrag till rika.
Sätt de unga
till att meka fika.

Vad hände med jämställdhet,
frihet och framtid?
Varför vill ni vara med
och skapa denna samtid?

Och nej det varken rimmar eller versar särskilt bra.
Här är en låt som funkar än ida'


SR, SR, AB, DN, DN , GP, SVT
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

13 september 2012

Att tro på det vi trodde på - trots allt


Läste i morse en replik i den hastigt och kraftigt uppflammade debatten kring Västlänken, trängselskatt i Göteborg och Västsvenska paketet som helhet. Det var Anneli Hulthén som fortsätter att fronta hela det politiska etablissemang som ställt sig bakom paketet. 
En liten rad i artikeln som ser ut så här -
"Jag tror inte att man vinner respekt som politiker för att man vajar som ett rö för vinden inför varje opinionskuling som drar förbi. Respekt får man om man står för vad man tror på, även om det för stunden blåser lite kallt om öronen."
 -satte igång min associationsbana och den hamnade här: Var blev ni av, ljuva drömmar av Hasse och Tage.

Raderna -
"Vi som satts att leva i besvikelsens epok
- ja, vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk?
Ett sätt är att, även om det blåser lite kallt,
tro på det vi trodde på – trots allt!"
(Hela texten här)
När Anneli Hulthén säger ungefär samma sak kommer jag att fundera på andra saker som kanske vore värt att stå upp för och hur de politiska och ekonomiska konsekvenserna av dessa ideologiska tankar vore något för den socialdemokratiska partistyrelsen och i förlängningen kongressen att ta till sig.

Vi pratar då främst om allehanda avdrag och avgifter som gör att principen av skatt efter bärkraft och stöd efter behov trillar omkull och blir till avdrag efter bärkraft och stödet får överleva med minskade resurser och hårdare press på de svaga.

Rut och Rot
Fastighetsavgift
Trängselskatt - här skall dock sägas att det finns fler skäl för trängselskatten än bara avgiften.
Jobbskatteavdrag förstås
A-kassa
Sjukförsäkring
Jämbördiga livschanser via jämlik skola
Jämställdhet
Differentierade avgifter och momssatser till branscher.

Istället för att ställa förslag i linje med ideologin lever vi i ett pragmatismens tidevarv där förslagen inte vägs på en ideologisk våg utan två andra vågar, den ekonomiska först och främst men även en opinionsvåg.
Problemet med dessa två vågar är att de mäter omedelbara eller kortsiktiga effekter, de säger inget om vilket samhälle vi får.

Socialdemokraterna har tidigare lyckats med en pragmatism som leder till resultat vilka ligger i linje med den uttalade ideologin om jämlikhet och frihet och förutsättningen för dessa genom tillväxt. Om man ser till de förslag som nu kommer är de oftare i linje med en mildare nyliberalism, skillnaderna mellan människor kommer att fortsätta att öka - men inte lika mycket.

Det är idag svårt att vara visionär - Anneli Hulthén får stå stark i en kortsiktig opinionskuling som hon själv beskriver det. Partiets utspel på senare tid visar stor politisk - taktisk kyla men brister i konsekvensanalys. Det är klart att vi måste vinna val för att kunna förändra men kommer förändringarna som är förelslagna vara tillräckliga för att på ett avgörande sätt åter gå vägen mot jämlikhet och frihet?

Uppdatering: Arbetarrörelsens tankesmedja gör i sin veckans analys, med anledning av att filmen om Palme snart har premiär, klart att det både går att vara ideolog och pragmatiker - lästips!

Rödgrönt Göteborg om Västsvenska paketet, Moberg om mindre i semsterkassan, P Högberg om följa Stefan, Håkan Linnarsson om för mycket och för lite resurser i sjukvården
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

10 september 2012

Låga förväntningar är sämre än låga trösklar i integrationspolitiken

Det pågår en debatt om hur illa det kommer att gå för den stora grupp anhöriginvandrare som kommer till Sverige inom kort. För mig är det konstigt och påminner om den nyligen vaknade debatten om det västsvenska paketet och trängselskatten i Göteborg.
Frågan om hur vi ska lösa utmaningarna får stå tillbaka för mer eller mindre domedagsförutseende profetior.

När det gäller anhöriginvandringen så finns tydligen en uppfattning om att det handikapp den somaliska gruppen har i att komma till ett land med en helt ny miljö, kultur, samhällsstruktur och utbildningsnivå än de är vana vid kommer att bestå i all framtid! Som att det vore av naturen givet.

När det gäller barnen ser jag bara ett kortsiktigt problem och det är att de inte får möjlighet att gå i förskola, lära sig svenska och leka med barn som har annan kulturell bakgrund.
De som är i skolåldern får det initialt mycket tufft att komma ikapp sina kamrater och lära sig språket men omöjligt är det ju knappast? Det är väl framför allt en fråga om resurser och metoder? Visst har ett barn fött i Somalia rätt till samma möjligheter som ett barn i Sverige? Annars får de kanske aldrig chansen att komma in och betala tillbaka till det samhälle som man bor i. Det vore den värsta formen av slöseri, långt värre än att det kostar mycket att ta emot människor. Vi har gott om plats och pengar (det är hur vi väljer att spendera dem som är frågan) och i framtiden behöver vi bli fler välutbildade människor i arbetsför ålder. Det här är helt enkelt en prioriteringsfråga.

För vuxna är utmaningarna störst men den slutsats som vissa debattörer verkar ha dragit är barock. Det pekas på ett behov av lågt kvalificerade och betalda arbeten för en grupp med låg grundutbildning istället för att peka på ett behov av högt kvalificerade och motiverande utbildningsinsatser och praktik för att skapa jämlika förutsättningar.

Det är nog lättare att jobba som t.ex. städare än som lärare när man inte kan språket men språk lär man sig ju om man får chansen. Det verkar som somaliska personer förutsätts ha svårare att lära sig än svenska personer?! Det finns väl ingen naturlag som säger att de som har det socialt och ekonomiskt svårast i vårt land ska vara en etnisk grupp?

När det kommer en mängd personer med, på ytan, liknande förutsättningar så är det kanske naturligt och enkelt att klumpa ihop dem i en grupp, i verkligheten har ju gruppens medlemmar lika rikt skiftande individuella egenskaper, förutsättningar och intressen som alla andra.

Nog kommer kommunerna att få praktiska problem att hantera en stor grupp personer på kort tid men det är ingen fullständig nyhet att de kommer och utmaningarna är av en tillfällig natur om vi gör rätt och behandlar dessa personer som vilka individer som helst istället för som en enhet.


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

6 september 2012

Budskapet är budskapet

Ni känner igen det: The media is the message
Formen skapar budskapet.

Det kanske stämmer för viss form av budskap men när det gäller värderingar tror jag faktiskt att det är tvärtom.
Budskapet är budskapet.
Jag tror inte att någon gillar moderaterna för att de har snyggare typsnitt än sossarna, att centern får röster genom att vara bra på sociala medier eller att ha en snygg affisch.

Däremot så måste man vara försiktig med hur man paketerar sitt budskap. I dagens mediesamhälle ska det gärna vara konkret, praktiskt, mätbart och nytt.
Det är helt enkelt inte läge att säga att vi vill ha fred på jorden och att alla ska ha lika möjligheter att ha det bra.
Det handlar om att satsa på jobben, infrastrukturen och utbildningen.
Jämlikhet är en fin utopi men det är jobb vi vill ha.

Att släppa den större bilden för den mindre är säkert helt ok. Risken är att vi också tappar riktningen mot det större målet och tror att t.ex. full sysselsättning är målet men som valstrategi är jag helt med på banan.

Det är dessutom mycket lättare för valarbetare oavsett kanal att säga att vi vill satsa på investeringar istället för att säga att vi vill jobba för fred i världen, även om det säkert också är sant.

I en tid när kraven på "skarpa förslag" är högt ställda så duger det inte att komma med inriktningar och utredningar. - Ska vi riva hela haket? - Såklart!

bloggat har Andrine Winther om tunnelbana till Nacka, Peter Johansson om att Littorin sågar Fas 3, Martin Moberg om att det behövs egna förslag för att vinna valet

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Bra grundskola bästa boten mot arbetslöshet!

Idag får jag blanda lite jobb och blogg.
LO Västsverige har nämligen gjort en förnämlig kartläggning av ungas situation i våra västsvenska kommuner.
Finns att läsa här!

Kortfattat är den uppmaning som kan ges till föräldrar och unga. Se till att få hyfsade betyg i grundskolan så kommer resten nog också att gå bra!

SR

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

5 september 2012

Regeringen behöver ett krig!

Intresserade av politik minns säkert den fenomenalt underhållande filmen "Wag the dog".
Jag tror att mäster Schlingmann nu sitter på sin kammare och försöker skapa en liknande distraktion.

I Göteborg är det Västsvenska paketet som verkar bli räddningsplankan nu när dagisköerna är borta.
Här finns ett prestigefyllt, politiskt högriskprojekt med tveksamt folkligt stöd där ansvaret av denna anledning hamnar i Anneli Hulthéns socialdeomkratiska kommunalrådsknä. Att projektets misslyckande är en förutsägelse som ännu saknar grund liksom de domedagsprofetior om störda hotell och nöjesparker vi hör är i sammanhanget ointressant, här ska fällas sossar.

Nu behöver moderatregering med bihang hitta något liknande. Anledningen är att deras egen politik inte tål granskning. 
Alla satsningar görs under lång tid, är återställare av tidigare neddragningar och bygger i allt väsentligt på förslag de sågade när de kom från oppositionen. Ibland visar de också en betydande brist på omvärldsanalys

Att de egna lösningarna med sänkt krogmoms och sänkt arbetsgivaravgift för unga inte gett några resultat förutom bättre marginaler för McDonalds och co. är inte heller lätt att försvara i en valrörelse.

Därför behöver borgarna en avledande manöver. Socialdemokraternas interna men offentliga debatt om en lösning för att förhindra stora mängder skattepengar försvinna ner i fickorna på välfärdsföretagen är naturligtvis en möjlighet men förhoppningsvis bara fram till kongressen 2013.
En annan är kanske att försöka så split mellan oppositionens partier men problemet är naturligtvis då att uppvisa en egen enighet som med nödvändighet ytterligare marginaliserar bihangen och därmed riskerar deras existens i riksdagen.

Det är naturligtvis så att regeringen inte är klar. Tidigare borgerliga regeringar har misslyckats kapitalt att hålla i den offentliga plånboken. Den här har hållit alltför hårt i den vilket ändå skapar ett bättre utgångsläge inför valen 2014. Regeringen kan dock sluta hoppas på att socialdemokraterna kommer till valåret utan en kort rad mycket tydliga budskap om arbete, offentliga investeringar och framtidstro. Därför måste(?) regeringen vinna valet på budskap om trygghet, säkerhet och kompetens. Hur de ska skapa bilden av detta?
Tja, ett krig vore inte fel. Kanske ryssarna kan hjälpa till?

Ola Möller, Leine Johansson, Martin Moberg, Peter Andersson

Dala-demokraten, Dagens Arena, GT, DN, SvD, DI, Sydsv, Sydsv, GP

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

4 september 2012

En bild säger mer om en tidnings politiska inriktning än tusen ord.

Den här bildsättningen av SvD säger mig inte att de visar Karl-Petter Thorwaldsson respekt.

Den säger snarare att SvD vill att läsarna ska betrakta honom som...
Den här bilden måste LO jobba med. Jag gillar Kålles mysiga och sympatiska framtoning men risken är att den skapar en höhöig bild som inte gynnar budskapets trovärdighet.

Bloggat har Moberg, Alliansfritt Sverige, Göran Johansson, Peter Andersson

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

3 september 2012

De små huvudklapparnas politikAtt Alliansen har lite problem med kombinationen Borgs järngrepp på kassakistan och småpartiernas lust att nalla i den har man ju förstått.
I förra veckan var till och med Reinfeldt själv där och nallade när han presenterade sina 55 miljarder till järnvägen.
Som regeringsskeptiker har man ju vant sig vid det här laget att en satsning egentligen är en neddragning som följs av en mindre återställare men nu verkar regeringen ha bytt taktik. Man satsar faktiskt men man gör det under extremt lång tid och vill få det att verka som det är en satsning nästa vecka.
Så är det i fallet med järnvägen och så är det i fallet med elitforskningen.
Alternativet - att redovisa nästa års insats (som betalas ut om man lyckas) som integrationsministerns satsning på utsatta områden från idag blir ju lite futtigt när man räknar på det.
200 miljoner fördelat på 15 stadsdelar som betalas ut efter hur de lyckas med sitt arbete att minska arbetslöshet i sina områden. Om alla lyckas lika bra betyder det 13,3 miljoner till varje område. Angereds Stadsdelsnämnd betalar ensam ut 260 miljoner kronor om året - bara till socialbidrag. Visst kommer några miljoner till göra en massa nytta men som en verklig hjälp att bryta utanförskap är det ungefär lika effektivt som en klapp på huvudet. Att de betalas ut i efterskott understryker den paternalistiska tanken.

Att bryta arbetslösheten bland de socialt mest utsatta grupperna i samhället blir inte lätt, den saken är helt klart men det kanske hade varit bättre att satsa på utbildningsmöjligheter för vuxna istället istället för att dra ner. Kanske satsa på att göra arbetsförmedlingen mer individanpassad istället för att passa in människor i program?
Dessutom jobba med bostadspolitiken, infrastrukturen och investeringsstöd?

Nog är det fint att regeringen ser de mest utsatta i samhället. Men istället för att ge en klapp på huvudet kanske man skulle fundera på att skapa en politik där de som har det sämst får det bättre på lång sikt och på allvar. Det borde socialdemokraterna också.GP, SR, SvD, AB, SVT, SR, SvD, DI


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik