23 augusti 2012

Höjd a-kassa och högre kommunbidrag, eller?Jag har precis läst en debattartikel av Magdalena Andersson - Socialdemokraternas ekonomisk-politska talesperson.

Mest för min egen skull så tänkte jag nu försöka översätta vad hon skriver, för det var ingen lätt artikel att förstå för en stackars humanist.

Jag tolkar i alla fall det som att vi ska stimulera tillväxten av jobb och minska effekterna av en möjlig ny ekonomisk kris om Eurokrisen växer ytterligare.
En av de saker hon pekar på är "automatiska stabilsatorer" av konjunkturen. En sådan som inte längre fungerar är a-kassan. Dels för att färre får ersättning och framförallt för att ersättningsnivåerna är så låga. En högre a-kassa ger större möjligheter för hushållen att upprätthålla sin konsumtion vid ev. arbetslöshet. Man kommer fortfarande ha råd med sina lån och därmed undviks att bostadslånebubblan spricker.

En annan sak är överskottsmål och budgetbalans mål för kommunerna. Jag tolkar Andersson som att vid en kris kommer kommunbidragen att försvaras, dessa har nuvarande regering fryst vilket alltså innebär en reell försämring av kommunernas ekonomi varje år. En höjning av statsbidragen kunde sätta stopp för den våg av neddragningar i kommunsektorn som vi ser runt om.

En sak jag fortfarande inte förstår är när Andersson skriver att "...under normala förhållanden har penningpolitiken huvudansvaret för att stabilisera produktion och sysselsättning till sina långsiktigt hållbara utvecklingsbanor."
Vad är en långsiktigt hållbar utvecklingsbana för sysselsättningen? Jag trodde att vårt mål var full sysselsättning? Hjälp mig med detta snälla!

Summan av denna översättning blir att nog kommer även en socialdemokratisk regering att ta stort ansvar för statens finanser men även för hushållens och kommunernas. Detta genom att stimulera näringslivet till fler arbetsplatser, människor genom utbildning och höjd a-kassa och kommuner genom höjda statsbidrag. Men varför skriver hon inte det i så fall?

Bloggat har Johan Westerholm om socialdemokraternas tystnad.
Peter Andersson ochPeter Johansson om siffertrix kring restarurangmomsen

Fler bloggar på Netroots!
- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar