27 augusti 2012

Arbetarrörelsens framtid!

Eftersom jag igår lite dystopiskt förutspådde arbetarrörelsens undergång så vill jag idag ta fram det hoppfulla.
Ett första exempel är den workshop som partidistriktet i Göteborg genomför i helgen för att jobba fram nya sätt att engagera medlemmarna. Görbra. (Här hade jag kunnat slänga in en eller annan brasklapp men jag låter bli eftersom det här är ett positivt inlägg.)
Andra exempel är de virtuella föreningar som är på gång i Halland och Norrtälje (hur går det?).
Ett tredje är att det faktiskt finns en ung generation som är intresserad av politiska frågor. Att de inte är intresserade av politiska partier är ett mindre problem i sammanhanget.

Arbetarrörelsens framtid går att finna i att man lyckas vända händelsekedjan från uppifrån och ner till nerifrån och upp. Att det inte är med automatik som styrelsen avslår radikala men dåligt skrivna motioner utan att man hjälper dem rätt. (Till exempel.)
Att personer som vill engagera sig och kommer med förslag inte först måste bli medlemmar för att sen bidra utan att de som bidrar blir ombedda att bli medlemmar för att sprida sina idéer.
Att kunna verka i andra forum än partiorganisationens oficiella är också viktigt. Det kan handla om sociala medier, andra organisationer, enfrågerörelser och liknande.

Det ovanstående har handlat mer om partiet än om fackföreningsrörelsen och definitivt inget om det tredje benet, bildningen inom ABF, de två ben där utvecklingspotentialen är allra störst. Fackföreningsrörelsen via sin breda räckvidd och bildningen genom sin potential till engagemang på andra villkor än partiarbetets. Även här krävs dock att man vänder blicken från det som varit till vad man kan göra framåt.

Se där. Det finns trots allt en framtid för arbetarrörelsen! Den är en hastigt undflyende och snart avlägsen möjlighet att vända utvecklingen från att bevara bilden av en folkrörelse till att faktiskt vara en. Den framtida styrkan ligger inte i att hålla en linje, den ligger i omfamnandet och välkomnandet av mångfald, jämställdhet och olikhet. I att spegla och förstå samhället som det är och inte som det har varit.

Moberg, Göran Johansson, Ulf Bjereld, HBT-sossen

ETC, GP, Exp, HelaGotland, Arbetet

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar