31 juli 2012

Kompetenslinjen ersätter arbetslinjen!

Jag läser idag Roger Jönsson som kommer med fem idéer för att skapa ett livslångt lärande - en förutsättning för att svensk arbetskraft ska kunna konkurrera med kunskap på en internationell marknad.
"Utbildning måste uppvärderas och det görs inte genom svulstig retorik och att man i början av människors liv låser fast dem i speciella fack. Det handlar istället om att skapa ett utbildningssystem och arbetsliv som korsar varandra och som tillåter att människor går ut och in i hela tiden. För att åstadkomma detta behövs det:
1: Ett nytt studiemedelssystem som inte begränsar antalet terminer en människa kan få ersättning för att den studerar som det är i dag. Kanskestudielön behöver införas.
2: Kompetenskonton. Varje arbetstagare ska ha ett kompetenskonto som kan användas både för att vidareutbilda sig inom det yrke man har valt eller användas för att studera till ett helt nytt yrke.
3: Inför bonussystem baserat på arbetslivserfarenhet för att kunna studera vidare. Öka möjligheterna för den som arbetar att studera vid högskola/universitet genom att den som arbetar/är arbetslös kan tillgodoräkna sig sina arbetsår i poäng. Ska Sverige ha en modern arbetslinje så ska det löna sig att arbeta i alla dess delar. Detta är ett viktigt steg för att det ska löna sig att arbeta och VÅGA byta karriär. Finns inte denna möjlighet bestraffas den som arbetar och det anser jag inte är en arbetslinje.
4: Öka arbetsgivarnas möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling av sin personal.
5: Ge småföretagare möjligheter till utbildning av olika slag."
Citat Roger Jönsson

Roger kallar sin idé för utbildningslinje, jag skulle vilja kalla det en kompetenslinje då skolan inte är inkluderad i Rogers fem punkter.
Att den borgerliga regeringen anser att svenska företag ska sänka sina lönekostnader och på så sätt få råd att anställa fler, avslöjar hur lite de förstår om konkurrenskraft och framtidstro. Det är en negativ linje som kommer att ge en negativ spiral och färre, inte fler jobb på lång sikt.

En positiv linje handlar om att tro på människors utvecklingsmöjligheter, skapa möjlighet till kreativitet och innovationer och förmågan att exploatera dessa på en global marknad. Vi kommer sannolikt inte att bli det land där vi öppnar väverier och klädfabriker igen, då måste lönerna i övriga världen öka med ca 50-60% först. Därför är det klokt att satsa på kompetensen hos arbetskraften i landet och där är Rogers fem förslag alldeles utmärkta.

Det finns en sjätte och sjunde nyckel som är lite vid sidan om men som kommer att skapa den trygghet som behövs för individer och företag att satsa. Det är en a-kassa som fungerar som en omställningsförsäkring (och en reformerad arbetsförmedling) samt ett kraftigt försvar av den svenska modellen där fackföreningar och företag tillsammans värnar om konkurrenskraften.

För att försvara den svenska modellen kommer det att krävas att ägarintressena inom de största företagen slutar se kortsiktig avkastning som sitt främsta mål och ser till den långsiktiga utvecklingen. Att vi får en, inte bara i ord, arbetarvänlig politik är också en viktig pusselbit.

Rekommenderar läsning av Alliansfritt SverigePeter Johansson och Ann-Sofie Wågström om tillväxtverkets nya miljoner, Cornucopia? om amorteringsfrihet

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

1 kommentar:

  1. Roger och du har kommit fram till något bra. Ett komplett underlag som innehåller alla ingredienser för en motion till kongressen. Jag stödjer en sådan motion!

    SvaraRadera