30 juli 2012

Bloggare necesse est?!

Jag ägnade idag ett par ensamma timmar i en liten jolle, förutom segeltrimning hinner man då tänka på ett och annat. Eftersom jag satt där jag satt och jag är som jag är ägnade sig tankarna åt att hitta en fungerande liknelse mellan politiken och jolleseglingen.


Det var inte helt lätt eftersom det poltiska etablissemanget och den offentliga apparaten varken är speciellt lättstyrda eller känsliga på rodret.Det är tveksamt om dessa fält överhuvudtaget har något med segling att göra.


Sen kom jag på det.
Den politiska bloggosfären är som en armada av jollar, snabbmanövrerade farkoster beredda att försöka utnyttja varje vindkantring, varje misstag motståndaren gör. Ibland är det motstånd och man får kryssa mellan minorna men ibland kan man plana ut på en lång ohotad slör, allt beroende på den politiska vind som blåser för tillfället.


Det är klart att det också finns avgörande skillnader mellan att segla och att blogga men den ständiga uppmärksamheten på omvärlden och nötandet av detaljer är givna inom båda fack, liksom att det ofta är förmågan att utnyttja tillfälligheter som skapar både framgång och motgång. Ibland hamnar man i vindlä bakom större båtar men ibland visar man också en ny farled där även de säkert kan navigera.


Hursomhelst tror jag inte att seglings- och vädertermerna som ofta används inom den politiska rapporteringen är en tillfällighet. Det är opinionsvindar och vindkantringar, ett slag åt höger eller vänster. 


Att ändra riktning på en politisk supertanker är inte så lätt men om tillräckligt många jollar tar den på släp och drar åt samma håll så kan nog det också gå. Det ska bli spännande att se hur den röda armadan kan skapa opinion både inom rikspolitiken inför supervalåret 2014 men också inför partikongressen 2013.


När det gäller mål och segrar så är nog politiken mest lik en havskappsegling. Den pågår under lång tid och har många etapper men avgörs ofta inte förrän på sista dygnet. Bloggandet kan nog mer ses som en regatta där det ofta är olika segrare varje deltävling och den totala vinnaren är den som haft bäst resultat på vägen, även om man kanske inte har vunnit en enda enskild deltävling.


Nästa sportliknelse att (kanske) se fram emot. Politiken som ett cykellopp.


Andra styrmän i bloggarmadan: Moberg, Peo Wågström, Nisse, Högberg, Westerholm, Göran Johansson

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar