28 juni 2012

Vinstkompromissen Löfvens lösning?

Det låter sig inte göras - säger Stefan Löfven om vinstförbud i välfärden.
Non-profit princip ska gälla säger LO.
Utesluter det ena det andra?

Går det inte att reglera att skattemedel inte betalas ut till företag eller koncerner där ekonomiskt överskott betalas ut till ägarna?

Alltså inget vinstförbud utan en reglering av användningen av ev. överskott. Verksamheter får göra vinst men den ska användas så att den kommer skattebetalarna till godo, eftersom det är deras pengar.

För mig verkar det vara en modell som är tillräckligt flexibel men som förhindrar att ett välfärdsoligopol kan krama skattepengar ur verksamheter och placera dem i egen plånbok.

Offentligt är inte alltid bäst, inte heller privat, därför behövs alternativ men alternativen ska aldrig kunna använda skattebetalarnas pengar till att direkt berika aktieägare.

Knuten löst?

Låt mig tillägga att 80% av svenskarna är emot vinster i välfärden, om partiledningen misslyckas med att utnyttja denna möjlighet till att faktiskt visa att det spelar roll om det är en röd eller blå regering vete katten om vi förtjänar att vinna nästa val.

Detta inlägg inspirerades av välfärdslobbyisten Stefan Stern på Newsmill.


Ronny Persson, Göran Johansson
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

4 kommentarer:

 1. Nej, du har fel.

  Att 80 % av svenskarna skulle vara HELT emot vinster i välfärden kan inte vara riktigt. Det är "övervinsterna" som där är emot. Men det är en randanmärkning.

  Du skiljer inte mellan allmän och privat egendom, och missar övergången från allmän och privat egendom. Det sker varje gång samhället betalar ett privat företag för någon tjänst. Även om samhället bestämmer hur ett eventullt överskott ska användas så förblir överskottet, och allting som fås med överskottet, privat egendom.

  Om du har en väldig massa bundet privat kapital, som iofs har genererats med skattemedel, så har du en tidstinställd bomb, som kommer att brisera nästa gång borgerligheten har chansen att vinna ett val. Ägarna till det bundna kapitalet kommer att elda på för fullt, och inte mist kommer de att betala avhoppade s-toppar för att driva deras sak internt inom s.

  Samarbetsingenjören Stefan Stern, som snickrade ihop alliansen mellan S och Mp är ju numera "senior advisor" i Kunskapasskolan, där den tidigare ekonomisk poliktiska (?) talespersonen i Mp Mikaela Valtersson är VD. Desperat försvarar han nu både S / Mp-alliansen och de ohämmade vinsterna i skolbolagen.

  Samhället ska givetvis bestämma hur FRÅN BÖRJAN privat kapital ska användas inom välfärdsföretagen.

  Samhället ska INTE ALLS bestämma hur privat kapital, som har genererats med skattemedel, ska användas inom välfärdsföretagen. Deb typen av privat kapital ska helt enkelt inte finnas inom välfärdsföretagen.

  Det ska helt enkelt betalas tillbaka till samhället, efter avdrag för tillåten vinstudelning. Och den utdelningen ska inte vara större än de kapitalkostnader, som samhället hade haft, omverksamheten hade stannat i offentlig regi.

  Om sedan samhället bestämmer att det återbetalade beloppet ska användas till investeringar i det privata företags verksamhet, så stannar kapitalet i samhällets ägo.

  Om samhället då investerar i en ny röntgenapparat, som ska användas av en privatklinik, så får privatföretaget hyra röntgenapparaten från samhället, och betala hyra.

  Om klinikens ägare i stället för att hyra röntgenapparaten från samhället, tillskjuter EGET kapital, t. ex. genom ökning av aktiekapitalet i företaget, så är det väl klart att han /hon har rätt till en skälig vinstudelning på det satsade kapitalet?

  Om vi antar att han /hon har lånat pengar i bank till röntenapparaten, så måste ju han /hon betala ränta till banken. Och måste därför ha rätt till en vinst, varmed banklånet amorteras av.

  Om företaget i stället hur röntgenapparaten från det allmänna, så går ju vinsten i stället till att betala hyran med!

  Vinstfri kapitalism är en omöjlighet! Men någon rövarkapitalism, där skattemedel går rakt ner i privata fickor, ska vi inte ha.

  Dessutom ska vi inte diskutera på borgarnas villkor. Det är långt ifrån helt nödvändigt med privat drift av skola, vård och omsorg.

  Lars Flemström

  SvaraRadera
 2. Intressant inlägg. Och slutsatsen blir då att aktiebolagsformen är olämplig som driftsform inom den skattefinansierade välfärdssektorn. Det går alltså alldeles utmärkt att villkora utbetalningen av skattestöd till välfärdsverksamheter. Precis som man gjort i våra nordiska grannländer på skolområdet. Stefan Lövens formulering att vinstförbud inte låter sig göras är därför olycklig. I AiP 18/6 finns en utmärkt artikel som beskriver non-profitsystemen.

  Se också: http://www.s-info.se/silfverstrand

  SvaraRadera
 3. Styrelsen i ett aktiebolag ska bestå av minst tre ledamöter. Om bolaget är ett privat aktiebolag, kan styrelsen bestå av endast en eller två ledamöter med minst en suppleant.

  En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar och verka för medlemmarnas ekonomiska intresse. Om aktiebolag skulle förbjudas är det den enklaste sak i världen att ombilda Carema till en ekonomisk förening, och fortsätta verksamheten precis som förut.

  Det borde finnas en offentlig huvudman för alla skattefinansierade verksamheter, som drivs av privata företag. I så fall kan den offentliga huvudmannen ställa krav företagen, vilka saknas i lagarna. Om samma krav ställs, kommer det inte att göra någon skillnad alls om företaget drivs som aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag eller kommanditbolag.

  Annars bör den bolagsform väljas som passar bäst för den verksamhet, som företaget är tänkt att driva. Det är ju en väldig skillnad mellan olika verksamheter inom skola, vård och omsorg, och samma bolagsform passar inte för alla verksamheter.

  Ingen företagsägare har rätt till vinstudelning varje år. Jag har själv varit delägare i ett företag, som gjorde en stor förlust första året, men en dubbelt så stor vinst under andra året. I genomsnitt för båda åren blev det ändå en ganska hygglig vinst.

  Den ensidiga fokuseringen på bolagsform och vinst undanskymmer de verkligt brännheta frågorna, som borde diskuteras. De flesta socialdemokrater, som hittills diskturat frågan, förespråkar en modell som medför risk för omvandling av skattemedel till bundet eget kapital i stor skala - en fri dragninsrätt på skatter, eller en privatisering av våra skatter, om man så vill säga.

  För att förstå att det blir så, krävs kanske kunskaper i bokföringens principer. Men sedan kan man förstås göra som i Norge, där privatskolorna bara är delfinansierade med skattemedel, varför föräldrarna - som vanligen äger skolorna - måste täcka underskotten, som är minst 1.000 kr per elev och månad.

  Det skulle man förstås kunna göra i Sverige också, om det inte vore förbjudet att ta ut avgifter för skattefinansierad skolverksamhet. Men det går säkert att finna stöd för den linjen, åtminstone bland Moderaterna. Knappast hos Vänsterpartiet, om de bara förstår vad det handlar om.

  Lars Flemström

  SvaraRadera
 4. för det första: LO är en fackförening. En viktig fackförening - som alla andra fackföreningar. Men LO är inte det Socialdemokratiska partiet. LO består av medlemmar som alla har sin politiska åskådning. för det andra: Jag tror inte heller att 80% av landets medborgare är emot vinst utan att det är "övervinsten" man är emot. Det majoriteten av landets medborgare är intresserad utav är:
  1. valmöjligheterna
  2. Kvaliteten på det som skall åstakommas av de skattekronor vi har
  Utförarskapet är oväsentligt oavsett vad herr Silfverstrand här ovan säger då det är kvalitet och ett effektivt användande av varenda skattekrona vi får in. Lösningen ligger inte i monopol eller att vi fortsätter öka skattetrycket istället för att ifrågasätta effektiviteten på varje krona. Partiledningen gör rätt tycker jag och det vi behöver är en kvalitetsdiskussion och ett regelverk som säkrar att utförarna är trovärdiga - och då menar jag även kommuner och landsting. Socialstyrelsen har lagt ett krav/förslag på att samtliga utförare måste leva upp till vissa krav och det tror jag är j...gt bra.

  SvaraRadera