17 juni 2012

Jämtin visar vägen för ökad kommunal jämställdhet men orkar lokala politiker följa?

Igår skrev partisekreterare Carin Jämtin tillsammans med oppositionslandstingsråd Lars Dahlberg i SvD om en väg alla socialdemokratiskt styrda kommuner bör beträda.
"Vi socialdemokrater ska anta utmaningarna och bli bättre arbetsgivare i kommuner och landsting – och det snabbt. När vi passerar årsskiftet 2013/2014 ska vi redovisa resultat. Det handlar om konkreta åtgärder på följande områden:
• Rätt till heltid. Varje ny tjänst ska vara en heltid. Alla anställda ska erbjudas heltidsanställning.
• Tryggare anställningar. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år, oavsett inom vilken tidsram visstidsanställningarna har skett.
• Bättre arbetsmiljö. Alla kommuner, regioner och landsting ska genomföra regelbundna medarbetarenkäter med konkreta åtgärder och uppföljningsförslag."
Jag hör nu på olika håll åsikten att det förslag som läggs kan vara orealistiskt.
Farhågan är att de lokala politikerna inte orkar/vill genomföra det partiledningen föreslår.

Det är tyvärr en befogad oro. Vi har ett "tacksamt" läge i kommunerna just nu att skylla allt på regeringens misslyckande med att minska arbetslösheten och de ökade bördor detta innebär för kommunerna - plus de frysta statsbidragen förstås. De allra flesta kommuner brottas med en mycket besvärlig ekonomisk situation. De är helt enkelt för små och har för liten skattebas och för liten buffert för att klara servicen i dessa tider av fiskal snålhet.

Dessa problem är reella. Men. Finns energi och vilja är förändring möjlig.
Det är i mina ögon inte lite underligt att i de manligt dominerade sektorerna inom kommunal förvaltning är heltid norm men inte i de kvinnligt dominerade. Bara det bevisar för mig att det är en möjlig reform. Jag ser en heltidsreform inte bara som en reform för bättre arbetsgivarpolitik utan också som en mycket efterlängtad jämställdhetsreform inom kommunal sektor.

Om nu socialdemokratiska kommuner gömmer sig bakom budgetbekymmer så förstår jag dem men accepterar det egentligen inte. Om vi inte börjar att gräva där vi står kommer vi aldrig att förändra någonting. Det kommer alltid att vara "för dyrt".

Som en fotnot kan jag bifoga att Göteborgs stad och Kommunal i år skrev ett avtal med heltid som norm och att även om arbetet på sina håll går trögt är ambitionen att minska visstidsanställningar till förmån för heltidsanställningar. Det är en i första hand organisatorisk fråga, inte en ekonomisk.

På ämnet: Moberg

Sydsv, AB, BT
fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar