25 juni 2012

Det här med ungdomsarbetslöshetenHar ikväll varit på ett seminarium kring ungdomsarbetslösheten med den för arbetarrörelsen unika händelsen att inte alla inbjudna talare var sossar!

Tanken var att se bortom det politiska käbblet och försöka hitta dagens och morgondagens lösningar på problemen med unga och arbetslöshet.

Kort sammanfattning är att det finns två lösningar där den ena är förutsättningen för den andra.

1. Fler måste klara utbildningen i grundskolan och gymnasiet. Är du eller dina föräldrar utlandsfödda och har låg utbildningsgrad och du dessutom är av manligt kön så riskerar du statistiskt sett att misslyckas i betydligt högre grad än den av svenskar med universitetsutbildning födda flickan.
Denna statistik skapar ändå inte förutsättning för förändring, bättre uppföljning och stöttning på individnivå gör det och framförallt att skolan tror på och hittar sätt att stimulera även de barn som har problem att klara sig hela vägen.

2. Gör du det så är dina förutsättningar att få jobb mycket bättre men det idag lika svårt för företagen att hitta arbetskraft som det var 1990 när arbetslösheten var 2%.
Lösningen är då mer arbetsplatsförlagd utbildning, praktik, yrkespraktik, yrkesutbildning, lärlingssystem etc. System som kräver att företagen är med och tar ansvar för den kompetens de behöver. Lättare för stora företag men tufft för små och medelstora. I länder med väl utbyggda lärlingssystem är bristen på handledare ett av de stora problemen.

På kort sikt så kan system lika Socialdemokraternas utbildningskontrakt vara effektiva. På lång sikt är det en medvetenhet och investering av kommunerna i förskola och grundskola som är nyckeln.

För den arbetsplatsförlagda utbildningen så finns det en väg att gå där man löser två av de unga på arbetsmarknadens stora problem. Att ha rätt kompetens och att få fast jobb. Om ett företag investerar i en persons utbildning, oavsett om de får kompensation från staten, kommer de att vilja att den personen jobbar kvar.

Hursomhelst så kommer det att krävas mer politisk vilja till lokala, flexibla och individuella lösningar som faktiskt går ut på att få arbetslösa in på arbetsplatserna än att de får träna sig på CV-skrivande med en coach.

Bloggat: Göran Johansson, Facket i sommarland, Moberg, Unionen Opinion, Peter Johansson
GP, SydSv, SRfler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar