20 maj 2012

Tankar från en tvivlare 1 av 3

Och södergöken gal...

Under en längre tid har min lust att delta i den dagliga debatten avtagit. Det är inte för att orättvisorna eller skillnaderna i samhället har blivit mindre. Det är för att jag har svårt att hitta ett läge där mina ord tillför ytterligare dimensioner.

En anledning till min brist på inspiration är att den politiska debatten idag är mycket av en kamp om siffrorna. Inte om drömmarna eller lösningarna. Jag har svårt att se att någon annan än de mest initierade reagerar på de politiska förslagen som finns. Att moderater försöker utmåla oppositionen som ansvarslös utan att själv ta ansvar för arbetslösheten är det tydligaste tecknet på hur avpolitiserad diskussionen är. Det är en kamp om orden och det berömda problemformuleringsprivilegiet.

Att Reinfeldt trampade i klaveret med sina "etniska svenskar" är en sak, men problemet att människor med låg social status hamnar utanför är inget nytt. Vad ska vi göra åt det borde vara frågan snarare än ett påstående om att Reinfeldt är smygrasist. Det är bristen på lösning som är den stora skandalen och den lösningen har inte heller socialdemokraterna presenterat.

Inne i mig växer tvivlet. Vill socialdemokraterna förändra världen? Behöver världen förändras på annat sätt än att socialdemokraterna får makten? Samtidigt är tecknen tydliga på behovet, i Sverige men inte minst i världen runtom oss.

I Sverige så tvekar vi på vad som är viktigast, föräldrars rätt att fritt välja skola eller alla barns lika möjlighet till en bra skola. Individens möjligheter knyts till status och bakgrund snarare än dess egen kraft och vilja.

Läs del 2 av 3 här!
Läs del 3 av 3 här!

Läs fler bloggar på Netroots!
Högberg om största möjliga tystnad
- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar