23 maj 2012

Behöver vi fler projektledare - brist i rödgrön budget?

Har skummat igenom Göteborgs Stads budget för 2013.
Inte mycket att anmärka på - skolan prioriteras med all rätt även om tron att skolans problem enbart beror på vad som händer innanför väggarna är lite naivt så är det ändå där vi måste börja. Skillnaderna i måluppfyllelse mellan enskilda skolor är så stor att det är skrämmande och naturligtvis kan extra resurser då vara till stor hjälp.

(I mina ögon är en av de enskilt största anledningarna till misslyckandet vilka förväntningar man har på barnen, något även forskning har visat. Tar vi det för självklart att barnen klarar uppgiften så gör de allra flesta det.)

Göteborgs största problem går dock inte att lösa på en budgetperiod. Göteborg är och förblir under överskådlig tid en polariserad stad där befolkningen behöver blandas betydligt mer för att uppnå mer jämlika villkor över staden. Den främsta lösningen är att förändra bebyggelsestrukturen och det tar oerhört lång tid.

Jag har en stor invändning mot den rödgröna budgeten. En stor del av de extra medel som tilldelas skolan skall sökas ur stadens centrala budget. Till projekt.

Inom idrottsrörelsen är projekt ett dolt sätt att bättre finansiera ordinarie verksamhet, om det fungerar så inom Göteborgs Stad vet jag inte men enligt min erfarenhet för detta med sig två huvudsakliga problem.
1. Man måste hitta på något sätt att komma åt pengarna och därför uppfinner man olika projekt som man egentligen inte är särskilt hängivna till att driva.
2. Projekt tenderar att ge tillfälliga effekter. De projekt som lyckas bör ju kunna drivas vidare som ordinarie verksamhet men saknas medel så försvinner de hur bra de än är.

Sen finns det ju massa annat med projekt som är lite omständligt, det ska brainstormas, ansökas, förankras, sättas igång, följas upp, dokumenteras, utvärderas. En massa energi som kunde använts till...verksamhet?

Nu kommer skolcheferna i stadsdelarna få bråda dagar med både rektorer och politiker som ligger på för att börja jaga dessa pengar. Vi får väl se när 2013 utvärderas hur det blev. Jag har onda aningar.

GT, GP, Metro
Läs också Anpassning och motstånd om Tankeverksamhetens Arbetsmiljörapport.

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar