27 april 2012

Överlevde du din arbetsvecka?
Varje vecka dör en person på jobbet.
Idag kl. 12 har LO uppmanat alla arbetsplatser att hedra dessa med en tyst minut kl. 12.
Jag hoppas att många, många deltog i denna tysta och värdiga manifestation.
Min hederbetygelse är detta inlägg.
För att det ska bli färre som dör på jobbet i framtiden så är det mycket som måste förändras. Attityder, säkerhetsutrustning, arbetssituationen i stort. För även om en i veckan inte låter särskilt mycket så döljer varje död person tiotals skadade.
Varje skadad döljer tiotals andra som dör varje år pga yttre faktorer på sin arbetsplats t.ex. via skador på luftrör och annat.
Detta mörkertal accentueras av att den psykosociala arbetsmiljön för tusentals människor skapar problem med stress, trötthet och depression som följd.
Vad kan vi då göra?
Vi kan i motsats mot vår regering agera politiskt eftersom insikten om att friska människor kostar samhället mindre och deras arbete ger mer borde vara allmän.
Detta gör vi genom att återupprätta arbetslivsforskningen och öka arbetsmiljöverkets resurser.
Vi kan också se till att ledarskapet och arbetssituationen premierar säkerhet och försiktighet framför chansningar. De som dör på jobbet är ofta ganska unga män i kända riskbranscher. Eftersom vi vet detta så vet vi också var arbetsgivarnas insatser bör koncentreras.
Men eftersom en sådan utveckling och ett sådant handlande skulle gå på tvärs med vår nuvarande regerings alla åtgärder är detta ytterligare ett område där socialdemokraterna har ett digert uppdrag från 2014 och framåt.
LO- Mitt Sverige
Arbetet
Göran Johansson
- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar