25 april 2012

Ett individuellt kontrakt - rätt håll på en lång väg!


Jag tog idag del av den presskonferens där socialdemokraterna presenterade ett förslag för ungdomskontrakt.
Själva förslaget kan ni läsa här.
För mig är det här rätt väg att gå även om jag tycker att självaste Mr Lövfen är lite onödigt noga med att påpeka kravet om "anställningsbarhet" hos individen. Ett kontrakt förutsätter ju en insats från båda parter.
Invändningen är dock bara på retoriken, inte på förslaget.

Det jag framförallt gillar är att man väljer att ta en liten del av de pengar som idag smetas ut över alla unga som redan har jobb i form av sänkt arbetsgivaravgift. En politik som i första hand leder till bättre marginaler hos arbetsgivaren och i andra hand att den ungdom som redan har ett jobb kanske kan vara lite tryggare. Några fler jobb ger det inte.

Dessa pengar kommer nu att användas för att skapa individuella kontrakt för de unga som inte har gymnasiekompetens, så att de får förutsättningar att plugga färdigt. Det är nära nog är en förutsättning på dagens arbetsmarknad för att få jobb. Den som bara har grundskola har en ytterst begränsad arbetsmarknad.

För att visa den statistiska vikten av att ha en gymnasieutbildning ska jag visa två grafer ur LOs rapport full sysselsättning.
Den första visar hur det går på gymnasiet utifrån resultatet i grundskolan:

Den andra visar utbildningsbakgrunden hos unga som fick ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 2007 och 2008.

Totalintrycket av dessa grafer är att det är livsviktigt att klara gymnasiet men också att den bästa förutsättningen att göra det är att lyckas hyfsat bra i grundskolan. Att socialdemokraterna nu vill hjälpa de som inte riktigt klarat dessa båda steg (det är många!) är inte bara bra för de individerna utan en förutsättning för fortsatt utveckling av Sverige.

Nästa steg blir då självklart att på allvar ta tag i grundskolan och då krävs det faktiskt ett rejält lyft från de åtta punkter som Ibrahim Baylan presenterade för ett tag sen. Målen är rätt men verktygen trubbiga. Det behövs ett betydligt större samarbete med både barn och vuxna i skolan och skolfolket i kommunerna för att bättre förstå de förutsättningar som måste förändras för att snabbt förbättra skolans resultat. Jag är inte pedagog själv så jag ska inte ge mig in i de vattnen men en grundförutsättning som måste till är förståelsen och tron på att alla som är i skolan kan och ska klara den.

Martin Moberg, Peter Johansson, Jonas Cronert, Unionen opinion, Alexandra Einerstam, Peter Högberg, Halland(s)bloggenRoger Jönsson
GP, Arbetet, ETC, SR, AB, BT, DN, SVT, Dagens Arena, DI,

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar